You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Kanadisk räkkvot minskas med 62 %

07.04.2017

Kanadas myndighet för fiske och hav (DFO) har offentliggjort räkkvoten för fiskesäsongen 2017/18 som i fångstområde 6, utanför Newfoundland, minskas med 62 % jämfört med säsongen 2016/17.

En dramatisk kapning ovanpå fjolårets minskning på cirka 40 %. Kvoterna för de övriga räkfångstområdena i östra Kanada har också minskats, men inte lika markant som för område 6. Området är det viktigaste för räkindustrin i regionen och det är här man fångar den största mängden räkor.

Nedskärningarna görs för att skydda beståndet och bevara MSC-certifieringen för kanadensiska räkor, och därmed säkra en framtida hållbarhet för fisket.

Royal Greenland förarbetar i huvudsak räkor från område 6 och 13/14 vid våra fabriker i Matane och Newfoundland. Mängden räkor som kommer att vara tillgänglig under 2017/18 förväntas bli lägre som en följd av den minskade kvoten, framför allt i fråga om de större räksorterna. Utbudet av små räkor är bättre, men samtidigt innebär detta att vi på Royal Greenland förväntar att prisspannet mellan de små och de stora räkorna återigen kommer att öka. Under senare år har prisskillnaden mellan små och stora räkor varit minimal.

I Grönland upplever man just nu en något högre räkkvot, men den räcker inte för att täcka det bristande utbudet på kanadensiska räkor.

Som världens största leverantör av kallvattenräkor erkänner vi på Royal Greenland vårt ansvar när det gäller att bidra till att stabilisera marknaden genom strategisk allokering av de råvaror som vi har tillgång till – både när det gäller framtida försörjning, hållbarhet och prissättning. Vi strävar efter att upprätthålla denna förpliktelse genom noggrant förarbete med respekt för råmaterialet och genom att fördela produkter till våra fasta kunder till ett pris som speglar kvalitetsnivån. På så sätt utnyttjas en begränsad resurs på bästa möjliga sätt och priserna hålls på en stabil nivå.

Nästa nyhet: Träffa oss på Seafood Expo Global, Bryssel
...