Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Canadisk rejekvote skæres ned med 62%

07.04.2017

Canadas departement for fiskeri og have (DFO) har offentliggjort rejekvoten for fiskesæsonen 2017/18 som i fangstområde 6, ud for New Foundland, er beskåret med 62% i forhold til 2016/17 sæsonen.

Et dramatisk fald ovenpå forrige års beskæring på omkring 40%. I de øvrige rejefangstområder i det østlige Canada har man også reduceret kvoten, men dog ikke så markant som i område 6. Området er det vigtigste for rejeindustrien i regionen og det er her de største mængder rejer fanges.

Kvotenedskæringerne gennemføres for at beskytte bestanden samt bevare MSC certificeringen for canadiske rejer og dermed sikre fremtidig bæredygtighed for fiskeriet.

Royal Greenland forarbejder primært rejer fra område 6 og 13/14 på vores fabrikker ved Matane, Quebec og på Newfoundland. Det forventes at mængden af rejer tilgængelig i 2017/18 vil være lavere som en følge af kvotenedskæringen, især af de store størrelser. Der er bedre udbud af små rejer, men dette betyder samtidig at vi hos Royal Greenland forventer at prisspændet mellem de små og de store rejer igen vil blive større. De senere år har prisforskellen på små og store rejer været minimal.

I Grønland oplever man pt. en mindre fremgang i rejekvoten, men ikke tilstrækkelig til at dække det manglende udbud af canadiske rejer.

Stabilisering af markedet

Som verdens største leverandør af koldtvandsrejer anerkender Royal Greenland vores ansvar for at bidrage til at stabilisere markedet via strategisk allokering af de råvarer vi har adgang til - både af hensyn til fremtidig forsyning, bæredygtighed og prissætning. Vi forsøger at opretholde denne forpligtelse med omhyggelig forarbejdning med respekt for råmaterialet og fordele produkter til vores faste kunder til en pris, der afspejler kvalitetsniveauet. På den måde udnyttes en begrænset ressource i videst muligt omfang og priserne holdes på et stabilt niveau.

Næste nyhed: Meet us at Seafood Expo Global, Brussels
...