You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

En ny studie tyder på att fryst fisk är det mer hållbara alternativet

14.12.2015
Frozen loins of halibut

Fryst fisk går mer sällan till spillo än färsk fisk och kan dessutom kopplas till minskade utsläpp av växthusgaser från transportprocessen. Därför konkurrerar fryst fisk med färsk fisk inte bara när det gäller kvalitet, utan även i fråga om hållbarhet.

Fryst fisk går sällan till spillo

En studie utförd av Sheffield Hallam University visar att 47 procent mindre frysta livsmedel går till spillo jämfört med färska livsmedel. Ett typiskt brittiskt hushåll kastar i genomsnitt 10,4 procent färska livsmedel och 5,9 procent frysta. Utsläppen av växthusgaser som förknippas med frysta livsmedel är därför lägre, eftersom det krävs mindre energi att producera, förpacka osv. de livsmedel som kastas. I studien undersöktes även olika typer av matavfall och resultatet visade att det är extra ovanligt att frysta fiskprodukter kastas bort. Endast 6 procent av hushållen kastar frysta fiskprodukter jämfört med övriga frysta livsmedel, som 51 procent av hushållen kastar. Detta i motsats till 80 procent av hushållen, som varje vecka kastar färska mejeriprodukter, frukt och grönsaker.

Utsläppen av växthusgaser minskas ytterligare genom distributionskedjan för frysta livsmedel, eftersom avfallet produceras längre upp i kedjan än för färska livsmedel. Därför kan detta avfall återanvändas eller återvinnas i stället för att skickas till soptippen. Hos Royal Greenland delas filéer som inte uppfyller företagets kvalitetsstandarder upp i bitar som används för att producera olika färdigrätter, bland annat färser och soppor.

Beroende på livsmedelskategori kastas mellan 81 procent och 92 procent av de frysta livsmedlen i distributionskedjan innan de når återförsäljaren. Motsvarande siffror för färska livsmedel är mellan 47 procent och 72 procent (källa: Cranfield University).

Mer hållbara transporter av torsk

Cranfield University gör även en annan koppling mellan fryst fisk och hållbarhet. Deras forskningsresultat avseende utvalda livsmedelsprodukter tyder på att färsk torsk står för högre koldioxidutsläpp än fryst torsk, även när den frysta torsken transporteras via Kina för beredning. Detta beror på den frysta torskens utökade lagringstid, vilken möjliggör miljövänligare transporter på land och till sjöss i stället för i luften. I takt med att energi blir mer förnybar och tekniken förbättrar infrysning och transport, lär denna minskning av utsläppen ökas ytterligare.

Hur är det med kvaliteten då?

Flera vetenskapliga studier visar att frysta fiskprodukter erbjuder utmärkt kvalitet, som ofta är mycket bättre än hos färsk fisk. Fisk som fryses in när den är helt färsk behåller sin näringsmässiga kvalitet och låser in vitaminerna och mineralerna, medan kvaliteten på färsk fisk gradvis avtar under dess lagringstid. Den bakteriologiska nedbrytningsprocessen som påverkar fiskens struktur och konsistens stoppas vid infrysning. På så sätt undviker man fördärvade och illaluktande fiskprodukter, samtidigt som den höga kvaliteten bevaras. Fryst fisk är dessutom mindre priskänslig för säsonger och tillgänglighet, och erbjuder kunderna bättre valuta för pengarna.

Källor

Sheffield Hallam University: Martindale, W. (2014). "Using consumer surveys to determine food sustainability", British Food Journal 116 (7). 
Cranfield University: François, C. et al. (2014). "Frozen Food and Food Security in the UK".

Nästa nyhet: Får du den fisk du betalar för?
...