You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

WASEABI optimerar användningen av havets resurser

27.11.2019

Under en fyraårsperiod kommer Royal Greenland att ingå i en tvärvetenskaplig grupp med 13 partner med målet att optimera utnyttjandet av bifångst i fisket genom att utveckla nya metoder för produktion av näringsrika ingredienser.

Forskningsprojektet WASEABI startade i maj 2019 och leds av det danska livsmedelsinstitutet vid Danmarks tekniska universitet i samarbete med forskningsinstitut över hela Europa och Royal Greenland. Målet är att optimera användningen av biprodukter från havsodlingar, fiskerier och fiskeindustrin genom att utveckla nya metoder för produktion av ingredienser för livsmedelsindustrin.

Stor potential för bättre utnyttjande

Med en årlig omsättning på nästan 28 miljarder euro och mer än 122 000 anställda är fisk- och skaldjursindustrin stor i Europa. Industrin fokuserar alltmer på möjligheterna inom bifångst. Det uppskattas att från en produktion på 5,1 miljoner ton fisk som fångas består cirka 1,5 miljoner ton av bifångst.  Upp till 70 procent av havets resurser utgörs av bifångst som antingen används för lågvärdesändamål som djurfoder eller helt enkelt kastas som avfall.

Ett exempel på en aktivitet i WASEABI-forskningsprojektet är i Royal Greenlands Nutaaq-produktion i Maniitsoq, Grönland, där atlantisk torsk av hög kvalitet bearbetas och fryses inom 2 timmar efter att ha lämnat vattnet. Den snabba processen passar utmärkt i WASEABI-projektet, eftersom biprodukterna fortfarande är färska efter bearbetning. Biprodukter som huvud, skrov, spill och inälvor samlas in som en del av WASEABI-projektet för att undersöka potentialen för att använda dessa produkter kommersiellt.

”Vi är mycket glada över WASEABI-projektet och har höga förväntningar på vad vi kan åstadkomma", säger Charlotte Jacobsen, projektsamordnare och chef för det danska livsmedelsinstitutet vid Danmarks tekniska universitet. ”Med detta projekt vill vi hjälpa industrin att utnyttja råvarorna bättre och på ett mer hållbart sätt. Vi måste hitta sätt att utnyttja de resurser som finns tillgängliga så att vi i slutändan kan producera mer mat för världens växande befolkning”, tillägger Charlotte.

Forskningsprogrammet är väl anpassat för andra initiativ inledda av Royal Greenland beträffande Nutaaq-torsken, som till exempel produktionen av torskleverolja som inleddes i Maniitsoq förra året. Oljan från den produktionen är godkänd för både människor och för användning i djurfoder. På Royal Greenlands nya fartyg m/Tr Sisimiut kommer också hanteringen av avfall och spill att förbättras. Man kommer att kunna utnyttja hela fisken, eftersom fartyget är utrustat med en fiskmjöls- och fiskoljefabrik ombord för bearbetning av torsk och annan vitfisk.

Identifiera hinder och erbjuda värdeskapande lösningar

WASEABI syftar till att uppnå ett värdefullt utnyttjande av biomassan genom att utveckla lagringslösningar, sorteringsteknik och sorteringsverktyg, som kan ge ett mer effektivt och hållbart försörjningssystem för biprodukter och bifångst. Genom att ta itu med biprodukter från sex olika råvaror som ses som representativa för vattenbruket, fisket och vattenförädlingsindustrin i Europa

tar man inom ramen för WASEABI-projektet ett helt värdekedjeperspektiv för att lyckas med högkvalitativ produktion av exempelvis proteinbaserade ingredienser för livsmedel, aromatiska ingredienser eller mineraltillskott för livsmedel eller djurfoder. För att omvandla dessa produkter till försäljningsbara produkter kommer WASEABI också att göra en utvärdering av den kommersiella potentialen för de producerade ingredienserna från biprodukter och även bedöma miljöpåverkan och ekonomiska och sociala effekter.

WASEABI-deltagarna räknar med att leverera betydande resultat efter 4-årsperioden, där målet – bland annat – är att de ska ha

  • identifierat minst två flaskhalsar per typ av bifångst
  • utvecklat framgångsrik sortering för fast sillfiletering i minst tre separata fraktioner med minst tre nya lagringsmetoder för biprodukter från skaldjur
  • utvecklat beslutsverktyg som testats av minst två av de deltagande företagen
  • utvecklat och testat riktlinjer (ska göras av minst två företag)
  • tre biprodukter av hög kvalitet som kan presenteras för biobaserade industrier
  • producerat minst sex försäljningsbara livsmedelsingredienser från biprodukter
  • utvecklat minst fyra bearbetningsprocesser för biprodukter

Pågår till maj 2023

WASEABI inleddes med ett partnermöte i Köpenhamn redan i maj och förväntas vara avslutat i maj 2023. Projektet har en total budget på drygt 4 miljoner euro, varav 3,1 miljoner euro finansieras från det gemensamma företaget Bio Based Industries (JU) under Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

WASEABI-konsortiet är en tvärvetenskaplig grupp bestående av 13 partner från fem europeiska länder. Gruppen består av tre forskningsinstitut/universitet, ett industrikluster och nio företag från Danmark, Sverige, Belgien, Frankrike och Spanien.

Här kan du läsa mer om WASEABI-projektet

Källor

https://www.waseabi.eu/news-events/news/4-million-eu-project-aims-to-ensure-better-utilization-of-the-aquatic-resources/

Nästa nyhet: Odling av kelp i Grönland
...