You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Tullfri kanadensisk hummer redo för den europeiska marknaden

11.12.2017

Ceta, det övergripande avtalet om ekonomi och handel, har bara gällt i några månader, så det är för tidigt att förutse vilken inverkan det kommer att ha på exporten av kanadensisk hummer till EU. De verkliga fördelarna med Ceta kommer sannolikt att visa sig när det stora vinterfisket i Mainebukten, Fundybukten, södra Saint Lawrenceviken och längs Nova Scotiakusten snart ska starta.

Kanadensisk hummer

Amerikansk hummer, Homarus americanus, finns längs östkusten i Nordamerika, från North Carolina i USA till Labrador-regionen i Kanada.

Fisheries and Oceans Canada hanterar 45 hummerfiskeområden, där 10 000 licensierade kanadensiska fiskare deltar. Skörden av Atlanthummer är unik, eftersom den inte styrs av kvoter. I stället kontrolleras den genom minsta tillåtna storlekar (beroende på distrikt), begränsningar när det gäller fångat antal och vilken typ av fiskeredskap som får användas, stängda säsonger och skydd av äggläggande honor (skyddade sedan tidigt 1870-tal).

Export

USA är Kanadas största exportmarknad för hummer (75 procent/1 278 miljoner dollar) följt av Kina (16 procent/285 miljoner dollar) och de europeiska länderna (9 procent/149 miljoner dollar).

Det förutspås att exporten av levande hummer till EU kommer att öka under den kommande säsongen tack vare Ceta-avtalet, som har inneburit att den tidigare tullsatsen på 8 procent för levande hummer har tagits bort. Fram till 2020 kommer tullsatsen på 6 procent för hel fryst hummer och 16 procent för fryst hummer (inte hel) gradvis att fasas ut och öppna den europeiska marknaden för dessa produkter.

Image

Kommer Ceta att påverka hummerpriserna?

Vissa tror att den kanadensiska hummerindustrin kommer att öka sin konkurrenskraft i EU på grund av Ceta-avtalet och att priserna för hummer kommer att sjunka i EU.

Royal Greenlands kategorichef för hummer, Thomas Vorre, förväntar sig inga dramatiska förändringar i det europeiska priset:

”Det är inte mitt intryck att Ceta kommer att få en betydande inverkan på hummerpriserna i EU i allmänhet, men priset i Europa på levande kanadensisk hummer förväntas minska något på grund av tullbefrielsen. Efterfrågan på levande kanadensisk hummer förväntas också öka jämfört med den lokala europeiska hummern eller med rå hel fryst hummer från Kanada, eftersom fryst hummer ännu inte är befriad från tull. När tullsatsen för rå hel hummer fasas ut inom ytterligare två säsonger, kommer den kanadensiska hummerindustrin att bli mer konkurrenskraftig på den europeiska marknaden, som domineras av hummer från den amerikanska delstaten Maine, tack vare den väl fungerade amerikanska logistiken.”

Thomas Vorre förklarar vidare att den förväntade volymen för den europeiska marknaden är ganska liten jämfört med andra hummermarknader:

”Det globala utbudet och efterfrågan på hummer bestämmer priset, och i ett globalt sammanhang står hummerkonsumtionen i EU bara för en obetydlig del av den totala kanadensiska hummerförsörjningen. De viktigaste marknaderna är USA och Fjärran Östern. Därför är frågan huruvida en kostnadsminskning på 6–8 % kommer att skapa någon större efterfrågan på hummer i EU och om det kommer att påverka prisutvecklingen.”  

Bättre EU-logistik

Traditionellt sett har den mesta hummern från Kanada transporterats till New England-staterna i USA för att förpackas och skickas till Europa, på grund av den begränsade lastkapaciteten från Kanada.
De senaste månaderna har den kanadensiska fisk- och skaldjursproduktionen börjat skickas direkt från Kanada, i den mån det finns flygfraktkapacitet. Nu tror man att antalet lastbilar som fraktar fisk och skaldjur till Montreal och Toronto för att fylla överlastkapacitet kommer att öka eftersom lastkapaciteten på Halifax Airport i Nova Scotia redan är fylld när det gäller flygresor till Europa.

Royal Greenland ska leverera levande och fryst, kokt hummer

Ceta har skapat nya affärsmöjligheter för hummer för Royal Greenland. Den verksamheten sköts av Quin Sea Fisheries Ltd i New Foundland. Ett skifte planeras från rå, fryst hummer till levande och hel fryst, kokt hummer. Det nya sortimentet öppnar inte bara dörrar i Europa, utan även på Kanadas största hummerexportmarknad USA, eftersom man där kräver levande eller kokt, fryst hummer. 

Thomas Vorre säger: ”Hittills har Royal Greenland fokuserat på fryst, rå hel hummer, och har bara levererat en liten mängd levande hummer till USA under dagarna runt mors dag. Vi har hamnat i ett låst läge eftersom folk i USA, som är Kanadas största marknad, vill ha levande eller kokt, fryst hummer. Det är en viktig orsak till att Royal Greenland tittar på möjligheter att sälja levande hummer. 2018 planeras för flygfraktbeställningar på prov för levande hummer till kunder i USA, Kina och Europa för att utvärdera den planerade försäljningen av levande hummer. En produktionsanläggning för hummerkokning planeras också till 2018 och utvärderingar kommer att genomföras löpande för att avgöra om ytterligare produktion ska planeras för 2019.”

Det nya hummersortimentet är inriktat på det professionella segmentet, som man tidigare inte har nått på grund av ett begränsat produktsortiment av fryst, rå hummer.

Thomas Vorre berättar: ”Även om Ceta kan betraktas som en hävstång för att öka den kanadensiska hummerförsäljningen i Europa, är Royal Greenlands målmarknad för produktsortimentet med kokt och levande hummer i första hand USA och i andra hand Kina.”

När det gäller produkter där tullavgiften ska fasas ut enligt Ceta kommer den att minskas med lika stora steg varje år, med början den 21 september 2017 när avtalet trädde i kraft.
Ett exempel visas i tabellen nedan för fryst, hel hummer. EU kommer exempelvis att ta bort tullsatsen på 8 procent för fryst hummer (hel) över tre år i fyra lika stora steg varje år, vilket skulle ge följande utfasningsförlopp:

Image

Källor

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/sustainable-durable/fisheries-peches/lobster-homard-eng.htm

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/comm/atl-arc/report-stat-rapport/lobster-homard/index-eng.htm

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/comm/atl-arc/report-stat-rapport/lobster-homard/index-eng.htm

Nästa nyhet: Bättre resultat för produktionen av Nutaaq-torsk
...