You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Nya M/Tr Sisimiut installerad i Royal Greenlands flotta

19.08.2019

Nya M/tr Sisimiut har nu officiellt har officiellt döpts och installerats i Royal Greenlands flotta av trålare vid en officiell ceremoni i Nuuk.

Det var med stor stolthet och glädje som Royal Greenland döpte och välkomnade det senaste tillskottet till flottan vid en officiell ceremoni, där HR-konsult Anja Evaldsen döpte trålaren till Sisimiut. Före själva dopet välkomnade vd Mikael Thinghuus de över 200 inbjudna gästerna med ett tal och presenterade det nyaste tekniska undret i Royal Greenland-familjen:

"Vi har samlats här idag för att välkomna och döpa den senaste, största och modernaste medlemmen i Royal Greenlands trålfamilj. Vi har valt att fira vår senaste familjemedlem tillsammans med er alla här i Nuuk, bredvid Royal Greenlands huvudkontor. Och därför är det ingen hemlighet att vi om några ögonblick under en högtidlig ceremoni döper detta fartyg till Sisimiut", sa Mikael Thinghuus.

Nya M/tr Sisimiut har nu officiellt döpts

Nya M/tr Sisimiut har nu officiellt döpts och installerats i Royal Greenlands flotta av trålare vid en officiell ceremoni i Nuuk.

Tid:

Nya Sisimiut, som är det tredje fartyget med det namnet, är dubbelt så stor som sin föregångare med en volym på 5 000 bruttoton.

Betydande förbättringar

Trålaren är inte bara större utan erbjuder också betydande förbättringar när det gäller viktiga aspekter för modernt fiske, bland annat att bränsleförbrukningen inte ökar trots att trålaren kan köra både längre och fortare och att fartygets tekniska kapacitet gör att hela fångsten kan tas till vara.

"Nya Sisimiut är utformad med stor hänsyn till hållbar användning av resurser och miljö. Med det här fartyget kommer vi att kunna ta tillvara 100 procent av fångsten, tack vare att vi har egen fiskmjöls- och fiskoljetillverkning ombord. Ingenting kommer längre att slängas bort", förtydligade Mikael Thinghuus. Han betonade också betydelsen av investeringen inte bara för det grönländska fisket i allmänhet, utan också för effektiviteten och kvaliteten, och den ökade hållbarheten.

Vid den officiella ceremonin för Sisimiut den 14 augusti deltog representanter från Grönlands lokala regering samt medlemmar i kommunfullmäktige från Sermersooq och andra inbjudna ur lokalbefolkningen. Efter den officiella ceremonin välkomnade Sisimiuts besättning alla medborgare från Nuuk ombord på fartyget.

Vd Mikael Thinghuus och kommunikationschef Jens K. Lyberth

Anja Evaldsen döper M/tr Sisimiut

Från vänster: Jens K. Lyberth, Anja Evaldsen, Mikael Thinghuus, Malik Olsen och Pauli Olsen

M/tr Sisimiut i solnedgången

Nästa nyhet: Vi rustar för det framtida fisket i Nordatlanten
...