You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Vi rustar för det framtida fisket i Nordatlanten

05.07.2019

Fiskemönstret i Nordatlanten har förändrats under de senaste åren. När fisk och skaldjur vandrar längre norrut blir resorna längre och i dessa nordliga områden kan väderförhållandena vara relativt ogästvänliga. För att driva ett hållbart och effektivt fiske i dessa områden krävs det en flotta som är byggd för detta ändamål. Den möjliga längden på våra fisketurer avgörs i huvudsak av två faktorer: bränslereserven och lastutrymmets storlek.

Med investeringen i två nya fabrikstrålare som ska levereras under 2019, och en tredje trålare för leverans under 2021, rustar Royal Greenland sig för framtiden. Designprocessen har omfattat allt från teknik för att lokalisera fisken till en lista på kraven som ställs på fartygen, och har utförts tillsammans med det norska företaget Skipsteknisk. Alla tre fartygen byggs av Astilleros de Murueta i Bilbao i Spanien.

"Det har varit nödvändigt att vara nytänkande och optimera alla processer ombord för att skapa utrymme för de nya kraven", säger Lars Nielsen, vice VD, produktion. "Jag är extremt stolt över vår besättnings djupa engagemang i design- och byggprocessen och den kunskap som de har bidragit med till detta projekt – det är äkta Royal Greenland-fartyg."

Se byggprocessen och hör Lars Nielsen dela sin vision för att investera i nya trålare för fisket i Nordatlanten

Viktiga krav på de nya trålarna

  • Ta tillvara 100 procent av fisken

Ett ambitiöst mål har uppfyllts med den första nya trålaren – genom att installera en fiskmjöls- och -oljefabrik i anslutning till anläggningen ombord kan alla rester och eventuell bifångst användas till kommersiellt gångbara produkter. Att gå från att ta tillvara 35 procent av fisken, inklusive inälvor, i normal filéproduktion till 100 procent är ett viktigt steg i att ta ansvar för livet under vattenytan. 

  • Energieffektivitet med säkra och snabba resor

Dessa något motsägande krav har lösts genom att installera ett motorsystem med en kraftfull huvudmotor på 5 400 kW, 750 r/min., som ger fartyget styrka i dåligt väder och säkerställer snabba resor på långa avstånd. Common rail-tekniken, som är ny för den här generationen av fiskefartyg, säkerställer optimal användning av motoroljan.

För att undvika att starta huvudmotorn när energibehovet är lägre, t.ex. under produktion till havs eller vid dockning i hamn, har två stycken hjälpmotorer på 1 254 kW installerats. Dessa hjälpmotorer kan separat eller tillsammans tillfredsställa trålarens olika driftlägen och därmed minimera energiförbrukningen.

För att minska energiförbrukningen har elektroniska trålvinschar valts i stället för hydrauliska, och belysningen överallt ombord består av LED-lampor.

  • Fiske av högsta kvalitet och bearbetning ombord med kvalitetsregistrering i realtid

Anläggningen ombord är byggd med förstklassig utrustning. Alla väggar och golv är i rostfritt stål för optimal hygien, skär- och paketeringsstationerna har anpassats för optimala arbetsförhållanden, och alla produkter förpackas, placeras automatiskt på pallar och registreras online under bearbetning.

  • Bästa arbetsplatsen i Nordatlanten

För att rekrytera den bästa besättningen och erbjuda dem de bästa arbetsförhållandena har det i designprocessen varit avgörande att hitta utrymme för enpersonshytter, där besättningsmedlemmarna får vara ostörda. Dessutom har rymliga vardags-, fitness- och avkopplingsrum prioriterats. Material- och designval bidrar till välbefinnandet ombord och väggarna pryds av grönländsk, färöisk och dansk konst.

  • Minimera utsläpp i den marina miljön

För Royal Greenland är det inget nytt att använda marin motorolja med högst 0,1 procent svavel och inget tungt bränsle, men standarden förs även vidare till de nya fartygen, där man har tagit initiativ för att ytterligare optimera användningen av olja och hitta sätt att minska förbrukningen. Ett par nyheter är dock förbränningssystemet för kontinuerlig drift som säkerställer optimal förbränning vid en hög temperatur och en reningsanläggning för biologiskt avfall som säkerställer att enbart renat avfallsvatten släpps ut i havet.

Nästa nyhet: Virtuell rundtur ombord på (nya) M/tr Sisimiut
...