You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Royal Greenlands årsredovisning för 2019 godkänd av styrelsen

15.05.2020

Royal Greenlands årsrapport för 2019 godkändes vid sammanträdet den 13 maj. Företaget presenterar en rekordvinst före skatt på 404 miljoner DKK för 2019. Förtjänsten stärktes av försäljningen av de två trålarna Sisimiut och Qaqqatsiaq, vilken gav intäkter på 141 miljoner DKK, men speglar även ett rörelseresultat som är det bästa i Royal Greenlands historia.

Totalt ökade omsättningen med 3 % och kärnverksamheterna fortsatte utvecklas positivt i linje med strategin och utgör nu en stadigt ökande andel av Royal Greenlands omsättning. I dag står kärnarterna nordhavsräkor, grönländsk hälleflundra, torsk, hummer, stenbitsrom och snökrabba, för 77 % av omsättningen jämfört med 41 % för sex år sedan. Verksamheter som stöder kärnverksamheten omfattar bland annat pelagiskt fisker och ett lokalt plattfisksortimentet.

Prognosen för 2020 var en fortsatt positiv utveckling av fisket och försäljningen av våra produkter, men covid-19 har presenterat en betydande global säljutmaning. I synnerhet för foodservice- och industrisegmenten. Resultatet för 2020 förväntas påverkas negativt i avsevärd omfattning, men det här kan i dagsläget inte kvantifieras.

Baserat på de mycket positiva resultaten från 2019 och tidigare år är Royal Greenland i bästa möjliga form för att ta sig igenom den aktuella krisen. Trots den minskade försäljningen på vissa marknader är vår strategi att bevara arbetsplatser och stödja de fiskare som levererar till fabrikerna i Grönland och Atlantprovinserna.

Läs pressmeddelandet och ladda ner årsrapporten här

Nästa nyhet: COVID-19 routines and pre-cautions in the global value chain
...