You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Positiva framtidsutsikter trots ett utmanande 2020

02.06.2021

Förra veckan godkändes våra resultat från 2020 vid sammanträdet i Nuuk av vår ägare, den grönländska regeringen.

Ekonomiska resultat

Trots våra stora ansträngningar har Royal Greenland A/S inte kunnat kompensera de ekonomiska effekterna av turbulensen på marknaden. Det har resulterat i lägre försäljningspriser på grund av pandemin.

Koncernen redovisade en EBIT-förlust under 2020 på 44 miljoner DKK. Ytterligare en förlust på 15 miljoner DKK gäller ersättningen av en pelagisk trålare och det innebär en total förlust före skatt på 59 miljoner DKK.

Image

Royal Grönlands omsättning minskade historiskt med 9 %, ett direkt resultat av sjunkande försäljningspriser av våra huvudprodukter: under 2020 sjönk försäljningspriserna för räkor med skal, kokta och skalade räkor och grönländsk  hälleflundra mellan 15–20 %.

Image

Förlusten kom efter ett rekordår 2019. Företaget var således i god form när vi valde att behålla fisket och produktionen på ungefär samma nivå som tidigare. Det fungerade som en buffert mot marknaderna för att inte skapa socioekonomiska problem i de lokala samhällen där vi finns och driver vår verksamhet.

De finansiella reserverna förblir intakta

Trots den negativa utvecklingen ifrågasattes inte våra finansiella reserver, delvis på grund av en försiktig utveckling av vårt rörelsekapital. I början av 2020 förhandlade vi med kreditinstitut om ytterligare kreditfaciliteter på 700 miljoner DKK men de ytterligare krediterna har inte utnyttjats. Under året har vi vidtagit ett antal åtgärder för att skydda resultat och likviditeten: exempelvis anställningsstopp, lönefrysningar och kraftigt minskat antal resor.

Produktionen upprätthölls trots pandemin

Det stod klart redan i början av året att pandemin skulle ha en betydande negativ inverkan på Royal Grönlands inkomster. Trots detta beslutade vi att fortsätta att fiska, leverera fångsterna och producera på ungefär samma nivåer som ursprungligen planerades.

Vi ville trots allt leva upp till vårt omfattande sociala ansvar som ett viktigt företag inom fiske i de lokala samhällena och vi valde därför att behålla fisket och produktionen på ungefär samma nivå.Därför har Royal Greenland fungerat som en buffert mellan de sjunkande världsmarknaderna och en normal leveranskedja.

Detta illustreras bäst av våra siffror: Royal Greenland sysselsatte år 2020 motsvarande 1 452 heltidsanställda på Grönland och det är 20 fler än år 2019.

Image

Hela 62 000 ton fisk och skaldjur levererades till Royal Greenland av kustfiskare på Grönland till ett genomsnittspris som är knappt 7 % lägre än rekordåret 2019. I Atlantprovinserna uppgick fångsterna till cirka 20 000 ton.

De åtta havsgående fartygen i koncernens egna fiskeverksamhet fångade totalt 58 500 ton fisk och skaldjur jämfört med 55 700 ton år 2019. De två nya trålarna M/tr Sisimiut och M/tr Avataq som togs i drift 2019 och början av 2020, fiskade och levererade till en betydligt högre standard och avlastningstiden har minskats från 3–4 dagar till 16–24 timmar. 

De lokala samhällen där fiskare och våra anställda bor och arbetar har därför skyddats mot de värsta konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Enligt vår uppfattning skulle en mer restriktiv syn på aktivitetsnivån ha orsakat permanenta skador på tillgången till resurser och lett till socioekonomiska problem för lokala samhällen på både Grönland och i Kanada.För oss på Royal Greenland är social hållbarhet inte bara tomma ord: det är ett konkret åtagande att ta ett socialt ansvar, även om det innebär höga kostnader.

Svåra marknader

Pandemin resulterade i två vågor av nedstängningar av stora delar av Europa och Japan, medan restriktivt marknadstillträde till Kina inleddes. Det innebar att 2020 blev ett ovanligt svårt försäljningsår för Royal Greenland.

Under de senaste åren har Royal Greenland Group medvetet riktat sin försäljning till livsmedelsprodukter till Europa och Asien i allmänhet och mer specifikt till Kina. Avsikten har varit att nå kunder som värdesätter och därmed betalar för högkvalitativa produkter som endast finns tillgängliga i begränsade kvantiteter. Detta är fortfarande en bra strategi – men det råder inget tvivel om att det ledde till att Royal Greenland drabbas särskilt hårt av pandemin.

Livsmedelsförsäljningen i Europa påverkades inte bara av att restauranger och hotell stängdes, utan också av att lunchmatsalar stängdes på många arbetsplatser och universitet.

Image

Försäljningen till Kina, som för närvarande är Royal Grönlands största inre marknad och utgör 20 % av företagets totala försäljning, påverkades av strängare importförfaranden i Kina och en nolltoleranspolitik för covid-19. Det la grunden till en misstro gentemot importerade livsmedel i allmänhet och mot fisk och skaldjur i synnerhet samt stängning av hamnar och kylhus.

Denna minskade försäljning av livsmedel och Kinas åtgärder tvingade Royal Greenland att flytta betydande försäljningsvolymer till mer konkurrenskraftiga kanaler och marknader.

I slutet av 2020 utgjorde fördelningen av inkomster mellan regioner ändå en sund riskspridning. Den amerikanska marknaden är den fjärde nyckelregionen i marknadsområdets portfölj och står för 14 % av intäkterna. Här är det särskilt hög efterfrågan på snökrabba och kokta och skalade räkor.

Image

Tack vare stabila produktionsvolymer kunde vi garantera leveranser och skydda våra positioner på marknaderna – nu är vi redo att växa igen med våra kunder när marknaderna öppnar. Under hela året prioriterade vi lokal marknadsnärvaro och en dialog med våra kunder. Vi skyndade även på utvecklingen av digitala produktplattformar för starkare kundinteraktion.

Se våra industriprodukter

Se våra industriprodukter

Utforska vår katalog med industriprodukter och bekanta dig med vårt industriella produktsortiment i vår databas.

Gå till databasen

Höga investeringsnivåer även i fortsättningen

Trots pandemin har 2020 också medfört ett antal offensiva åtgärder och investeringar.

När det gäller försäljning stärktes e-handelsinsatserna i framför allt Kina och Japan. Vi lanserade samriskföretag i Chile och Kanada som öppnade nya produkter och marknadsmöjligheter.

Royal Greenland A/S har också beslutat att fortsätta sina planerade investeringar för trålare.Två nya trålare gjorde sin premiär i flottan 2019 och 2020 och räktrålaren M/tr Nataarnaq förväntas levereras i slutet av 2021. Senast beställdes en ny fisketrålare som skulle ersätta M/tr Tuugalik för leverans 2022.

Under hösten 2020 ersattes den pelagiska trålaren Tasiilaq med en större trålare med större kapacitet för fiske och frys. Detta har förbättrat villkoren betydligt för utvecklingen av det pelagiska fisket i grönländska vatten och initiativet har redan i år haft en positiv påverkan.

Framtidsutsikter

Vi på Royal Greenland är säkra på att framtiden är ljus och vi fokuserar nu på att ta oss ur pandemin som ett starkare företag, så att tillväxt och intäkter kan återställas.Våra kostnadsbesparingar har avsevärt minskat den kritiska punkten och marknaderna börjar nu öppna upp och efterfrågan verkar lovande. Inför 2021 prognostiserade vi försiktigt vinster på över 100 miljoner DKK.

Se även

Nästa nyhet: På Grönland är fiskfångsterna nu digitala
...