You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

På Grönland är fiskfångsterna nu digitala

13.01.2021

Lokala fiskare, fiskekonsulter och Royal Greenland har gått samman för att ta ett digitalt kvantsprång i registreringen och regleringen av fiskarnas fångster – och allt sker via mobiltelefon.

Varje dag levererar flera hundra fiskare sina fångster till en av Royal Greenlands fångstanläggningar längs Grönlands västkust. I slutet av en fisketur tar varje fiskare med sig båten till kajen, kontaktar anläggningsteamet, slutför pappersarbetet och väntar på att fångsten ska vägas och registreras, vilket ofta innebär att de får köa tillsammans med andra fiskare.

För att förbättra servicen till de många fiskarna och optimera registreringen påbörjade Royal Greenlands IT-avdelning 2019 arbetet med att utveckla en bättre lösning. Efter seminarier, kartläggning av delprocesser och samtal med fiskare och fiskekonsulter började de utveckla en fångstleveransapp för mobiltelefoner. 

Lösning baserad på användarvänlighet och datasäkerhet

Lars Bo Hassinggaard, IT-chef på Royal Greenland, beskriver hur utvecklingsarbetet tog två år från idé till implementering: ”I ett modernt livsmedelsproducerande företag finns det mängder av data och registrering som måste vara i ordning. Vi behöver fokusera på hela processen, där det första steget är att fiskaren ute i fiskeområdet registrerar sin fångst och position i appen. Vid fångstanläggningen vägs, registreras och kvalitetssäkras fångsten av anläggningsteamen. Slutligen samlas uppgifterna i en webbapplikation för överföring till underliggande IT-system. Härifrån skickas även data till Grönlands fiskvårdsmyndighet (GFLK). Slutligen får fiskaren ett kontoutdrag direkt i sin app med information om fångstens värde och vikt.

Lars Bo är mycket nöjd med återkopplingen från de fiskare som hittills har anmält sig till systemet: ”Det bästa är att den nya appen gör våra leverantörers liv enklare och att vi kan effektivisera arbetsprocessen och minimera antalet fel.

Skeptisk, men nu entusiastisk

Appen har utvecklats speciellt för kustfiske med små fartyg och jollar, och i dagsläget har 35 fiskare registrerat sig i Ilulissat. Bland annat Henrik Jensen, som fiskar från en jolle. Han har varit involverad sedan appen infördes i november och kunde ge återkoppling under den inledande fasen. En möjlighet som han utnyttjade på ett bra sätt.

Till en början var jag skeptisk och trodde inte att det fanns något behov av en app. Men idag är jag glad över att kunna använda den”, säger Henrik Jensen och tillägger: ”Jag behöver inte åka till fångstanläggningens kontor för att göra allt pappersarbete. Jag kommer in i hamnen med min fångst och beger mig hem direkt efteråt. Sedan dröjer det inte länge innan jag får resultaten för min fångst som visar hur mycket den är värd. Det är bra att kunna se hur fångstsiffrorna utvecklas och fint att allt pappersarbete har eliminerats. Man får en kontinuerlig överblick över sin totala fångst och alla kontoutdrag lagras på ett ställe, så att man kan skicka dem till sin revisor eller administratör från appen”, förklarar Henrik Jensen.

Henrik har också bidragit till att appen har anpassats efter hans behov som fiskare: ”Jag föreslog bland annat att telefonnumren till anläggningsteamet skulle finnas med i appen. Det handlar om att samla så mycket information som möjligt på ett enda ställe”, säger han.

Henrik Jensen, som fiskar från en jolle, är redan förtjust i appen: ”Jag behöver inte åka till fångstanläggningens kontor för att göra allt pappersarbete. Jag kommer in i hamnen med min fångst och beger mig hem direkt efteråt. Sedan dröjer det inte länge innan jag får resultaten för min fångst som visar hur mycket den är värd.

Teamen är nöjda

Maren Jensen, hamnförman, och Freyja Jensen, som ingår i administrationsteamet för fångstleverans på Royal Greenland i llulissat, bekräftar att fiskarna är nöjda med appen: ”Det går jättebra. Den stora skillnaden är att fiskarna inte längre behöver komma in i hamnen när de levererar sina fångster. De behöver bara leverera fångsten, som vi samlar in, väger och graderar. Sedan matar vi in våra egna uppgifter. Fiskarna kan sköta alla sina andra sysslor, som att städa båten och förbereda sig för en ny fisketur. Det sparar tid för alla”, berättar Maren Jensen, som har varit med och utvecklat appen i ungefär sex månader.

Freyja Jensen bekräftar att det ibland uppstod fel i den manuella datainmatningen. ”Manuellt ifyllda formulär kan vara svåra att tolka och det tar längre tid att mata in och dubbelkolla data. Nu behöver vi bara ange vikt och kvalitet. Appen och det underliggande systemet tar hand om resten.

Fler fiskare ska använda appen

Edvard Olsen, fiskekonsult i Ilulissat, är nöjd med den nuvarande implementeringen. Edvard har varit engagerad i appens utveckling sedan februari 2019: ”Jag deltog i ett seminarium i Århus och det är härligt att se ett så positivt gensvar. Hittills har 35 användare anmält sig, men under högsäsong kan så många som 100 fiskare i Ilulissat börja använda appen – och intresset är stort.

Han berättar att främst yngre fiskare har välkomnat appen. ”Personer i den äldre generationen är lite mer tveksamma, men vi förväntar oss att även de kommer igång när de ser hur enkelt det är att använda systemet. Jag ser hur fiskare är ivriga att se storleken på sina fångster och hur mycket de har tjänat. Detta är framtidens verktyg. Jag är verkligen stolt över att Royal Greenland har utvecklat den här appen.

Lars Bo Hassinggaard ser också appen som framtidens verktyg för många fiskare, då den även ska implementeras på andra platser längs kusten. ”Vi räknar med att inkludera fiskare i Uummannaq i januari-februari, följt av Upernavik. Vi arbetar hårt för att introducera lösningen längs hela kusten, men man måste komma ihåg att Grönland är ett stort land”, säger Lars Bo Hassinggaard med ett leende.

Nästa nyhet: We're online for ´business without the handshake
...