You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Optimism för grönländska räkor – men en global minskning

19.03.2018

Den globala kvoten för nordhavsräkor (Pandalus borealis) har sett en allmän nedgång under de senaste åren och trots goda nyheter från de biologiska undersökningarna om att beståndet av grönländska räkor ökar, är den övergripande bilden att 2018 års fångstnivå inte kommer att överskrida den låga nivån från 2017. På marknaden är efterfrågan fortsatt hög och ökande, så svårigheterna att uppfylla den är fortfarande en utmaning för 2018.

Image

Grönländsk ökning

Den goda nyheten är att den västgrönländska biomassan av räkor har en positiv och ökande utveckling. Baserat på en riskanalys från en kvantitativ modell och den kvalitativa utvärderingen av biomassans och beståndets sammansättning, konstaterar det grönländska naturresursinstitutet och NAFO (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen) att biomassan ökar. Deras grundliga analys visar att kvoten kan höjas 17 procent från 90 000 ton upp till 105 000 ton (Källa: www.natur.gl).

På grund av fiskebranschens åtagande om en stabil kvotutveckling och beslutet i förvaltningsplanen för räkfisket i västra Grönland att den maximala höjningen av kvoter i år inte får överstiga 12,5 procent, har det bestämts att den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för 2018 blir 101 250 ton (Källa: http://naalakkersuisut.gl). 

Tillsammans med alla andra aktörer i det grönländska fisket stöder Royal Greenland en hållbar utveckling av fisket. Företaget satsar därför bland annat på att fiska större räkor för att uppfylla kundernas behov och ytterligare upprätthålla tillväxten av unga räkor. Dessutom har Royal Greenland investerat kraftigt i att utforska nya fiskeområden norr om de traditionella fiskeområdena i västra Grönland. Dessa områden är bara isfria några månader om året, och det är en lång resa från landningshamnarna, men baserat på de första försöken verkar det som om räkbeståndet är stort i dessa aldrig fiskade områden. Att bredda fiskeområdet kommer att minska trycket på bestånden i västra Grönland och stödja en sund tillväxt.

Image

Kanadensisk osäkerhet

Den kanadensiska kvoten, som i vissa områden minskade med upp till 62 procent 2017, förväntas vara fortsatt låg även 2018. Förväntningarna är att de kanadensiska räkorna måste genomgå en liknande period av tillfrisknande som har varit fallet för biomassan av grönländska räkor, där fisket nu åter kommer att öka efter flera års minskning. Biomassan av räkor övervakas noggrant och den första biologiska rådgivningen för området St. Lawrence-viken har just offentliggjorts av DFO (Department of Fisheries and Oceans). Rekommendationen här är en minskning med 40 procent för kommande period. Biologisk rådgivning för område 0–6 kommer senare, där förväntas också en minskning för de sydligaste områdena. Baserat på den biologiska rådgivningen kommer den kanadensiska regeringen att ange kvoterna innan fisket börjar.

Efterfrågan på räkor

Efterfrågan på både räkor med skal och kokta och skalade räkor är fortfarande hög. De traditionella marknaderna i Europa och USA visar en stabil efterfrågan på medelstora till extra stora räkor trots ett ganska rörligt pris, medan efterfrågan från de asiatiska marknaderna har ökat kraftigt på alla storlekar.

Det är vår rekommendation att köparna tittar över sina storleksblandningar och undersöker om sortimentet kan innehålla fler storlekar. Att t.ex. använda stora räkor i lite mer exklusiva rätter som räkcocktails och förrätter medan man i mer vardagliga smörgåsar eller räksallader använder en mindre storlek med bättre spridning som gör att maträtten ser ut att innehålla mer räkor med samma vikt.

Nästa nyhet: Lägre kvoter för snökrabba och stor efterfrågan
...