You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Lägre kvoter för snökrabba och stor efterfrågan

19.03.2018

Fler och fler marknader har upptäckt den delikata snökrabban. Den ökande efterfrågan skapar en klyfta på marknaden, eftersom kvoterna tycks fortsätta sjunka för att skydda biomassan. Royal Greenland har investerat kraftigt i snökrabba under de senaste åren och kan nu erbjuda en stabilare försörjning.

En överblick över världsfisket

Trots det faktum att bestånden av snökrabba växer i Barents hav och norra Norge, anses biomassan för världen vara avtagande. Därför sänks kvoterna drastiskt i Kanada och Alaska. Det ryska fisket i Stilla havet förväntas öka en aning 2018. Grönland är en mycket liten aktör och den årliga fångstkvoten på 2 900 ton är fortsatt stabil

Världsfångsten av levande vikt i ton

Image

Enligt Norges Råfiskelag förväntas nedgången i världsfisket för 2018 bli 30 procent jämfört med 2015. Under samma period har priset ökat med över 40 procent, eftersom efterfrågan tycks vara stabil.

Royal Greenland stärker sin position för snökrabba

Royal Greenland har bearbetat snökrabba från Grönland i mer än två decennier, som en relativt liten aktör på marknaden. Men i och med Royal Greenlands förvärv av Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland i Kanada, har snökrabban blivit en strategisk art i företagets nordatlantiska strategi. Dessutom har de senaste investeringarna i Barents hav gjort det möjligt för Royal Greenland att spela en stark roll på världsmarknaden.

Strategin för 2018 innehåller tre punkter:

  1. Fortsatta investeringar i grönländska produkter
  2. Underhålla eller öka volymen i Kanada
  3. Ny investering i fiskefartyg i Norska havet/Barents hav

Fisket i Grönland

Royal Greenland bearbetar snökrabba i tre fabriker på den grönländska västkusten. Paamiut, Qeqertarsuaq och Sisimiut som nyligen renoverats. Alla fabriker får en stabil tillgång tack vare långsiktiga starka relationer med lokala fiskare.

Med fiske året runt i Grönland kan Royal Greenland leverera till marknader utanför de traditionella tidsramarna, och så kommer det att fortsätta.

Fisket i Kanada

Med förvärvet av Newfoundland-baserade Quin-Sea Fisheries Ltd. 2015, stärkte Royal Greenland sin position i Kanada för snökrabba. Quin-Sea Fisheries driver tre bearbetningsfabriker i Newfoundland: Old Perlican, Cape Broyle och Conche lockar de lokala fiskarna att leverera lokalt.

Säsongen pågår normalt från maj till augusti. Utmaningen för den kanadensiska produktionen är de minskade kvoterna, och det återstår ännu att se hur detta kommer att påverka Royal Greenlands inköp.

Nytt fiske i Norska havet/Barents hav

Från januari 2018 kommer Royal Greenland att fiska snökrabba i Barents hav med fartyget "Arctic Opilio", som drivs i samarbete med lokala aktörer i Norge. Alla produkter kommer uteslutande att distribueras av Royal Greenland.

För detta fiske kommer säsongen att löpa från januari till maj vilket gör att Royal Greenland kan förlänga säsongen genom att börja tidigt, till gagn för kunderna.

Med det nya fångstområdet förlängs nu Royal Greenlands säsong för snökrabba, vilket ger en jämnare lagertömning och att kunderna har tillgång till produkten under längre tid.

Fiskeperioden för snökrabba

Image

Snökrabba

Snökrabban (Chionoecetes opilio) lever i det kallaste vattnet på norra halvklotet. Den lever normalt nära kusten och i fjordar där havsbotten är lerig eller sandig. Snökrabban kan förekomma på 20–1 200 meters djup, men finns normalt på 70–280 meters djup.

Fisket äger rum i sex områden: New Foundland, Saint Lawrence-viken, Alaska, Stilla havet utanför Ryssland, Grönland och nyligen även i norra Norge och Barents hav.

I alla områden fångas krabborna med tinor.

Det här fisket har mycket liten inverkan på havsbotten och ingen risk för bifångst. Tinorna agnas med bläckfisk eller fisk och sänks ner till havsbotten, där de lämnas i 3–4 timmar för att locka snökrabborna. Designen gör att snökrabborna kan ta sig in, men inte ut, och fångar dem levande inuti tinorna.

Nästa nyhet: MSC-certifierad hälleflundra i ett marknadsperspektiv
...