You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Nytt projekt för att förbättra fisket med hummertinor i Newfoundland och Labrador

25.03.2019

Inledande åtgärder har vidtagits för att erhålla MSC-certifiering av hummerfisket i Newfoundland och Labrador

På Royal Greenland är vi nu stolta att tillkännage att Quin Sea Fisheries Limited of St. John's, som ingår i Royal Greenland-koncernen, har påbörjat arbetet med ett projekt för att förbättra fisket med hummertinor i Newfoundland och Labrador. Inom ramen för projektet, som ska ledas av Quin Sea Fisheries, kommer man att söka partnerskap och arbeta med att förbättra hanteringen av, och forskningen om, hummerfisket med slutmålet att uppnå hållbarhetscertifiering från Marine Stewardship Council (MSC). 

Arbetet med att sätta ihop en arbetsgrupp pågår. Arbetsgruppen kommer att utveckla en handlingsplan för att ta itu med de problem som identifierats av den nyligen avslutade MSC-förhandsbedömningen av fisket. Med den handlingsplanen kommer man att kunna förbättra forskningen om hummer, fiskestrategier och insamling av bifångstuppgifter. Det fortlöpande arbetet med projektet kommer att redovisas öppet och offentligt på www.fisheryprogress.org

Nästa nyhet: Save the dates 2019
...