Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Reducerede kvoter og stor efterspørgsel på snekrabbe

19.03.2018

Flere og flere markeder har fået øjnene op for den delikate snekrabbe, og den stigende udvikling i efterspørgslen har skabt et underskud på markedet, da kvoterne ser ud til at fortsætte deres nedadgående tendens for at beskytte biomassen. Royal Greenland har foretaget massive investeringer i produktionen af snekrabbe i løbet af de seneste år og kan nu tilbyde en mere stabil forsyning.

Overblik over fangsterne på verdensplan

På trods af at snekrabbebestanden vokser i Barentshavet og Nordnorge, er den samlede biomasse på verdensplan i tilbagegang. Af samme årsag reduceres kvoterne voldsomt i Canada og Alaska. For den russiske del af Stillehavet forventes der en lille stigning i fiskeriet for 2018. Grønland er en meget lille aktør, og den årlige fangstkvote på 2.900 ton er fortsat stabil.

Fangst på verdensplan i tons levende vægt

Image

Ifølge Norges Råfiskelag forventes der en nedgang i fangsten på verdensplan for 2018 på 30 % sammenlignet med 2015. I samme periode er prisen steget med mere end 40 %, da efterspørgslen ligger stabilt.

Royal Greenland styrker sin position på markedet for snekrabbe

Royal Greenland har forarbejdet snekrabbe fra Grønland i mere end to årtier som en relativt lille aktør på markedet. Med Royal Greenlands overtagelse af Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland i Canada er den nu blevet en vigtig art i virksomhedens strategi for Nordatlanten. Desuden har Royal Greenland med sine seneste investeringer i Barentshavet kunnet påtage sig en stærk rolle i forsyningen til verdensmarkedet.

Vores sourcing-strategi for 2018 består af tre dele:

  1. Fortsatte investeringer i sourcing af grønlandske råvarer
  2. Bevare eller øge andelen af den canadiske produktionsmængde
  3. Ny investering i fiskerbåd i Norskehavet/Barentshavet

 

Sourcing af grønlandske råvarer

Royal Greenland forarbejder snekrabbe på tre fabrikker på den grønlandske vestkyst: Paamiut, Qeqertarsuaq og Sisimiut, som er blevet renoveret for nyligt. Alle fabrikker får leveret en stabil mængde på grund af det langvarige og gode forhold til de lokale fiskere.

Det faktum, at fiskerisæsonen i Grønland varer hele året, gør Royal Greenland i stand til at levere til markederne uden for de traditionelle sæsoner, hvilket vi vil fortsætte med.

Sourcing af canadiske råvarer

Med overtagelsen af Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland i 2015 har Royal Greenland styrket sin position i den canadiske snekrabbeindustri markant. Quin-Sea Fisheries driver tre fabrikker i Newfoundland: Old Perlican, Cape Broyle og Conche, der gør det attraktivt for de lokale fiskere at indhandle deres fangster lokalt.

Sæsonen ligger traditionelt fra maj til august. Udfordringen for den canadiske produktion er reduceringen i kvoterne, og det er stadig uvist, hvordan dette vil påvirke Royal Greenlands sourcing af råvarer.

Ny sourcing i Norskehavet/Barentshavet

Fra januar 2018 vil Royal Greenland være en del af fiskeriet efter snekrabbe i Barentshavet med båden “Arctic Opilio”, som drives i samarbejde med lokale aktører i Norge. Alle produkter forhandles eksklusivt af Royal Greenland.

Sæsonen for dette fiskeri vil vare fra januar til maj, hvilket giver Royal Greenland mulighed for at forlænge forsyningssæsonen ved at starte tidligt til glæde for vores kunder.

Med dette nye sourcing-område forlænges Royal Greenlands sæson for snekrabbe, hvilket giver en mere vedvarende forsyning og længere periode, hvor kunderne kan købe produkterne.

Fiskerisæsonen for snekrabbe

Image

Fiskeri efter snekrabbe

Snekrabben (Chionocetes Opilio) holder til i det allerkoldeste vand på den nordlige halvkugle. Snekrabben lever typisk langs kysten og i fjorde, hvor havbunden er mudret eller sandet. Snekrabben ses på dybder mellem 20 og 1.200 meter, men findes normalt mellem 70 og 280 meter.

Fiskeriet foregår i seks områder: Canada New Foundland, Canada Gulf of Saint Lawrence, Alaska, den russiske del af Stillehavet, Grønland og senest også i Nordnorge og Barentshavet.

In all areas the crabs are I alle disse områder fanges krabberne i tejner.with pots.

Denne fangstmetode giver kun minimal påvirkning af havbunden og er helt uden risiko for bifangst. De forede tejner har madding i form af blæksprutte eller fisk og sænkes ned på havbunden, hvor de ligger i tre-fire timer for at tiltrække snekrabberne. De er designet til, at snekrabberne kan komme ind, men ikke ud, så de bliver fanget levende inde i tejnerne.

Næste nyhed: MSC-certificeret hellefisk i et markedsperspektiv
...