You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Idag står Cuxhaven i Tyskland i centrum för Royal Greenlands europeiska produktion

25.09.2020

År 2010 förvärvade Royal Greenland en produktionsanläggning i Cuxhaven för att producera detaljhandelsförpackningar till sin grönländska rom. Tio år senare har engagemanget i den nordtyska hamnstaden ökat avsevärt och Cuxhaven är nu Royal Greenlands viktigaste europeiska produktionsenhet, som tillverkar och packar färdiga produkter inom fyra produktkategorier.

Varje år utvecklas nya produkter och koncept i samarbete mellan de många besökande kunderna och Royal Greenlands team av kategorichefer och produktutvecklare. I höst är besök av naturliga skäl inte tillåtna – istället bjuder vi in dig att bekanta dig med vår Cuxhaven-produktion här:

Cuxhavens perfekta läge säkerställer snabba och effektiva leveranser till kunder i Kontinentaleuropa och Storbritannien, men även kunder från andra delar av världen beställer ur det stora utbudet av produkter som tillverkas på anläggningen. Centralisering av produktion och arter i Cuxhaven har skapat betydande synergier och kunskapsuppbyggnad som har resulterat i högpresterande team och stabila leveranser.

Kokta och skalade räkor

Royal Greenlands kokta och skalade räkor fångas främst av mindre fartyg som fiskar nära den grönländska kusten. Oberoende fiskare levererar sina fångster till en av Royal Greenlands fabriker längs västkusten. Här packas en rad livsmedels- och industriprodukter, medan de flesta detaljhandelsprodukter transporteras till Cuxhaven där de förpackas till färdiga produkter.

Se en kort film om produktionen av kokta och skalade räkor i Cuxhaven

Tid:

Royal Greenland erbjuder en mängd varumärkeskoncept samt ett brett utbud av förpackningar för kokta och skalade räkor.

Se vårt sortiment av kokta och skalade räkor här

Räkor i saltlake

Royal Greenlands sortiment av saltlakesprodukter består huvudsakligen av ett urval av nordhavsräkor i saltlake anpassade efter marknads- och kundpreferenser. Dessutom erbjuder vi kräftor och vannameiräkor i saltlake. 

Se en kort film om produktionen av räkor i saltlake i Cuxhaven

Tid:

Det finns ett brett utbud av burkstorlekar

Se vårt sortiment av saltlakesprodukter här

Chilled Selection™

Närheten till de europeiska huvudmarknaderna erbjuder utmärkta möjligheter att marknadsföra våra högkvalitativa Chilled Selection™-produkter. Royal Greenlands Chilled Selection™-sortiment är baserat på samma råvaror som den välkända Nutaaq-torsken®. Chilled Selection™-produkterna är förpackade på is i polystyrenlådor.

Se en kort film om produktionen av Chilled Selection™ i Cuxhaven

Tid:

Se specifikationerna för Chilled Selection™ i vår katalog över industriprodukter här

Se specifikationerna för Chilled Selection™ i vår katalog över industriprodukter här

Stenbitsrom

Stenbiten fångas på Grönland, där rommen separeras från fisken omedelbart efter fångsten. Därefter saltas rommen och lagras i tunnor under transport till Cuxhaven. I Cuxhaven genomgår rommen noggranna kvalitetstester samt rensas på orenheter och överflödigt salt i en stor trumma. Därefter färgas rommen och fylls i små glasburkar eller spritspåsar för att slutligen pastöriseras. Innan rommen packas röntgas förpackningarna och körs genom en metalldetektor för att säkerställa att inga glasburkar innehåller flisor eller metall.

Se en kort film om produktionen av rom i Cuxhaven

Tid:

Flera typer av rog är tillgängliga

Se vårt romsortiment här

Kontakta os

Träffa din lokala säljorganisation här

Nästa nyhet: God start på Nutaaq®-säsongen
...