You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Royal Greenland investerar i Nordic Marine Nutrition

18.08.2023

Den 1 juni förvärvade Royal Greenland en majoritetsandel i Nordic Marine Nutrition som ett led i de ökade ansträngningarna att utnyttja sidoströmmar och biprodukter, särskilt från torsk och räkor, och som ett led i företagets pilotprojekt för odling av sjögräs.

I början av 2020 inledde Royal Greenland ett samarbete med Nordic Seaweed i syfte att utveckla kompetensen inom tångområdet. Nordic Marine Nutrition ägdes tidigare av Nordisk Tang med Kristian Ottesen vid rodret, varför samarbetet med Kristian nu formaliseras i Nordic Marine Nutrition. I den nya konstellationen kommer Nordic Marine Nutrition dock inte bara att bidra med kunskap om tång, utan också med omfattande erfarenhet och kompetens inom utnyttjande av sidoströmmar och biprodukter.

Ny kunskap för organisationen

Royal Greenlands ökade fokus på sidoströmmar är en naturlig förlängning av ett cirkulärt tankesätt som kontinuerligt verkar genom hela värdekedjan för fisk och skaldjur.

Thomas Meiner Jensen, inköpsdirektör för koncernen, säger;

Nordic Marine Nutrition har omfattande kunskap om sidoströmmar - i synnerhet har de arbetat med ett antal projekt inom bland annat djurfoder. Vi förväntar oss att de kompetenser som tas in kan ta vårt eget arbete med sidoströmmar till nästa nivå och i slutändan skapa mervärde. Sidoströmmar och restprodukter är en utmaning där Royal Greenland har en outnyttjad potential som vi vill stärka våra insatser och intäkter inom.

Arbetet med sidoströmmar kommer inledningsvis att fokusera på räkskal, men senare även på torskbitar och torskskinn. Fiskeindustrin har i allmänhet inte varit ledande på detta område och Grönland utgör en logistisk utmaning. Därför kommer det i uppstartsfasen också att finnas ett starkt fokus på att lära känna de olika produktionsanläggningarna för att bygga upp en rimlig volym och ett bra flöde för produktionen.

Kristian Ottesen, direktör på Nordic Marine Nutrition, förklarar;

Inledningsvis måste vi naturligtvis arbeta med att kartlägga processen för sidoströmmar och identifiera de möjligheter som kan tillföra värde till organisationen. Räkskalen är ett bra ställe att börja på, eftersom de är en välkänd produkt i branschen och representerar ett värde särskilt i Asien, till exempel som en ingrediens i smakförstärkare.

Den första och sista länken i värdekedjan för alger

Nordic Marine Nutrition kommer också att stärka Royal Greenlands kompetens inom tång, både inom själva odlingen, men också i den sista länken i värdekedjan, där det handlar om att utveckla ett attraktivt produktsortiment.

Thomas Meiner Jensen förklarar;

Tång är ett nytt och viktigt affärsområde för oss, och det passar väl in i vår vision på alla sätt. Hittills har vi gjort stora investeringar i infrastruktur och utrustning för odling av sjögräs på Grönland. Fram till sommaren 2024 befinner vi oss fortfarande i en pilotfas, och det är viktigt att stärka vår kompetens så mycket som möjligt.

Nordic Marine Nutrition kommer därför att fokusera på den fortsatta utvecklingen av tångprodukter, inklusive marknads- och teknikutveckling. Men på grund av företagets erfarenhet i branschen och Royal Greenlands ambitioner för tillväxt och volym kommer en stor del av arbetet också att handla om odling och uppskalning.

Kristian Ottesen utvecklar;

"Det vi erbjuder inom tång är att arbeta med smaker, de olika biokomponenterna och slutprodukter för konsumenter. Men vi har en ambition att odla stora volymer, så vi behöver även titta på andra applikationer som funktionella ingredienser och som en naturlig förlängning av detta även erbjuda rådgivning kring odling, där vi kommer att fokusera på kläckning. "

Nordic Marine Nutrition kommer att ha ett nära samarbete med Royal Greenlands innovationsavdelning om tångprojektet, som nyligen fick ett bidrag på 5,5 miljoner DKK från GUPD för vidare utveckling.

Nästa nyhet: ROYAL GREENLANDS RESULTAT FÖR 2022 GODKÄNT AV ÅRSSTÄMMAN
...