You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

The North Atlantic Champion

Vi er nærmest fisken,
nærmest kunden
og nærmest forbrukeren.

Som et virkelig vertikalt integrert selskap, står Royal Greenland for kompetanse, kultur og erfaring, og leverer viltfanget høykvalitets sjømat fra Nord-Atlanterhavet og Nordishavet til forbrukere over hele verden.

Royal Greenlands globale tilstedeværelse har sin opprinnelse i de enorme områdene i Nord-Atlanten og Nordishavet. Vår flåte med store havgående trålere fisker på de store fiskebankene mellom Grønland og Øst-Canada, øst for Grønland og helt til de nord-østlige delene av Barentshavet.

Langs vestkysten av Grønland og langs Newfoundland og Quebec i Canada, leverer selvstendige fiskere sine fangster til et av våre mer enn 40 landbaserte anlegg og fabrikker langs kysten. Royal Greenlands lokale tilstedeværelse gjør det mulig å få tilgang på deilig frisk sjømat og samtidig opprettholde tusenvis av arbeidsplasser i lokalområdet.

 

Globalt tar lokale salgsorganisasjoner seg av det lokale markedet, hvor de rådgir kunder og er en viktig forbindelse mellom leveransene fra Nord-Atlanten og Nordishavet og de markedsspesifikke behovene. Lokale salgsteam støttes av lokale kvalitetsavdelinger og får hjelp av lokal markedsførings- og forretningskompetanse, noe som sikrer en god forståelse om lokale kunder og forbrukerbehov.

Vi arbeider for å oppnå den best mulige markedsposisjonen i alle globale markeder, til beste for våre produkters langsiktige potensiale.

Vi er nærmest fisken, nærmest kunden og nærmest forbrukeren.

Se også

Read more about Oppgave og visjon
...