You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Kallvattensräkor – status 2015 och förväntningar inför 2016

14.12.2015

Som vi tidigare har rapporterat om i Seafood Insight har det varit några turbulenta år för kallvattensräkor med minskade kvoter och försämrad tillgång och därmed ständiga prisökningar. Men hur ser det rådande marknadsläget ut nu när året närmar sig sitt slut och vad är utsikterna för 2016?

Marknaden präglas av väntan

Priset på kallvattensräkor var högre än tidigare inför julförsäljningen 2014 och har fortsatt att stiga under 2015, på grund av begränsad tillgänglighet och hög efterfrågan. Men när den kanadensiska fiskesäsongen tog slut tidigt i höstas hade priset stannat och kurvan planat ut, vilket kan vara en indikation på att prisbalansen mellan utbud och efterfrågan har nåtts. Samtidigt har efterfrågan nått en hög nivå och verkar ha stannat på den nuvarande nivån. På grund av de höga priserna har vissa återförsäljare börjat använda alternativ till kallvattensräkor i sina produkter, t.ex. billigare vamrvattensräkor i smörgåsar. 

Tecken på en stark julförsäljning

Förutom att använda ersättningsprodukter börjar vissa aktörer på marknaden minska sina lager eftersom de förväntar sig att tillgången, och därmed priserna, kommer att förändras i avvaktan på 2016 års kvoter för Grönlands och Kanadas fiske. Henrik Thune Cordsen, som är ansvarig för kategorin räkor på Royal Greenland, påpekar: ”Den kommande julhandeln ser lovande ut. Vi förväntar oss en relativ volymnedgång för hela året på grund av de relativt höga priserna. Men räkor är en viktig del av många julmenyer och middagsbord, speciellt i Storbritannien och Skandinavien, och vi tror att konsumenterna fortfarande kommer att prioritera räkor, även om de är dyrare än de varit tidigare. Vi upplever också att våra kunder bygger upp sina lager inför jul.” Han utvecklar: ”Vi tror inte att kallvattensräkor har blivit så dyra att ingen längre kommer att köpa dem, utan snarare att efterfrågan har nått en platå och att priset har stannat på en nivå som motsvarar produktens kvalitet. Kallvattensräkor är inte – och ska inte vara – en vardagsprodukt, utan något folk köper till speciella tillfällen. I det avseendet har tillgång och efterfrågan fått kunderna och konsumenterna att ganska snabbt anpassa sig till denna nya marknadssituationen.

Förväntningar inför 2016

Nyligen publicerade det grönländska institutet för naturresurser (en oberoende organisation av forskare och biologer som bistår den grönländska regeringen ) sina råd för 2016 gällande det grönländska räkfisket. Deras forskning visar att de senaste årens kvotminskningar har burit frukt och att biomassan ökar i västra Grönland. Dessutom verkar det finnas en relativt stor mängd nya små räkor på väg in i fisket. Därför rekommenderar de att Grönlands regering ökar kvoten för 2016.

Det är också exakt vad som hände när Grönlands regering samlades i  mitten av november för att fastställa den grönländska kvoten för 2016. Regeringen satte kvoten för västra Grönland till 85 000 t, vilket är mer än 2015 års kvot på 73 000 t, men 5 000 t lägre än institutets övre gräns.

Den kanadensiska kvoten för 2016 förväntas hamna under 2015 års nivå. Men i avvaktan på biologiska råd för Kanada har kvoten inte fastställts än.

Fisket ska vara hållbart

Ökningen av Grönlands kvot får många att tro att priserna kommer att sjunka igen eftersom tillgången sannolikt kommer att öka något. Men Henrik Cordsen manar till lugn: ”Ökningen av kvoten i västra Grönland är relativt liten och vi vet inte om det aktuella beståndet kommer att fortsätta att öka eller om det bara är en tillfällig uppgång. Av den anledningen förväntas tillgången att ligga kvar på 2015 års nivå och detsamma gäller för priserna. Framför allt vill vi att fisket ska förbli hållbart.”

Hållbarhet

I sin rådgivande rapport manar biologerna till försiktighet: ”Institutet för naturresurser kan inte förklara hur mycket av ökningen i biomassa bestäms av okända miljö- och ekosystemfaktorer. Räkor är en del av ett komplext ekosystem, där torsk (som lever av räkor) bara är en av delarna. Ökningen påverkas också av ett antal okända biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer som t.ex. förändringar i havstemperaturen.”

Det var också slutsatsen hos deltagarna vid International Cold Water Prawn Forum i Köpenhamn, där Carsten Hvingel, forskare vid norska Havforskningsinstituttet, varnade för att uppgångar i antalet landningar i Barents hav och Grönland kan rubba en känslig balans i ekosystemen. Dessa är redan under press från ändrade vattentemperaturer, som gör miljön mer fördelaktig för torsk än för räkor. Det innebär att på lång sikt förväntas fångsterna i Nordatlanten minska trots årets uppgång.

Nästa nyhet: Hela romsortimentet
...