You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Greenland halibut – stable quotas and first MSC products

19.03.2018

Kvoten för och fångsten av liten grönländsk hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides) har varit stabil de senaste åren. Bara efterfrågan har gått upp något. En nyhet för den här säsongen är MSC-certifierad liten grönländsk hälleflundra från västra Grönland som har kommit in på marknaden. Hittills har certifieringen skapat intresse på nya marknader och har satt nytt fokus på denna lyxiga fisk.

Världens fiske

Grönland är den viktigaste fiskenationen för liten grönländsk hälleflundra följt av Ryssland, Kanada och Island som 2015 tillsammans stod för 75 % av fisket i världen, som uppgick till 125 000 ton. Andra viktiga fiskenationer är Norge, USA, Spanien, Tyskland och Portugal, varav de tre sistnämnda fiskar i Arktis enligt EU:s kvoter.

Image

De första MSC-certifierade filéerna

Davis sund och Baffinbukten blev i maj 2017 det första området med MSC-certifierat havsfiske av liten grönländsk hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides). Förväntningarna är höga på det MSC-certifierade fisket av liten grönländsk hälleflundra från Royal Greenlands två trålare Sisimiut och Tuugaalik. De två trålarna började fiska i det certifierade området i slutet av 2017, och fortsätter att besöka området regelbundet. Royal Greenlands fiske av MSC-certifierad liten grönländsk hälleflundra är begränsat till dessa trålare, och endast två andra trålare beviljas kvoter i MSC-området.

Royal Greenland måste landa minst 25 procent av fångsterna för bearbetning i Grönland för att säkra den inhemska sysselsättningen. Därför lossar Royal Greenlands trålare sin fångst av liten grönländsk hälleflundra på någon av bearbetningsanläggningarna i städerna Maniitsoq eller Qasigiannguit. Vid anläggningarna filéas fisken, putsas för hand och sorteras innan filéerna packas i interfolierade förpackningar.

De första förpackningarna med skinnfria filéer som bär den blåa MSC-etiketten skickades från Grönland strax innan havsisen runt Qasigiannguit stängde havsvägarna slutet av januari 2018. Ett mer kontinuerligt flöde av varor följer så snart isen bryter. 

Royal Greenlands produktionsprognos för färdiga MSC-filéer för 2018 är 1 000 ton. Detta kommer att bli en ganska liten och exklusiv andel av den totala volymen på cirka 125 000 ton.

Havsfisket i västra Grönland MSC-certifierat

MSC-certifieringen är begränsad till havsfisket i västra Grönland. ”Det är viktigt att skilja mellan kust- och havsfiske", säger produktchefen för liten grönländsk hälleflundra på Royal Greenland, Annette Gaarde. ”Havsfisket av liten grönländsk hälleflundra i västra Grönland kommer nu att ha den blå MSC-märkningen, men det kustnära fisket av liten grönländsk hälleflundra är inte certifierat.”

 

Nästa nyhet: Save the dates 2018
...