Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Maksimal ressourceudnyttelse

Udfordringen ved udnyttelse af sidestrømme er, at restråvarerne er meget anderledes end de varer, der traditionelt produceres

Der er en begrænset mængde fisk i havene og det forpligter os til at udnytte fisken bedst muligt, når først den er fanget.

Vi ønsker at tage et ansvar for en maksimal udnyttelse af de fisk og skaldyr, som går gennem vores fabrikker. Her kan sidestrømme i højere grad udnyttes og resultere i nye fødevarer, ligesom ekstraktion af proteiner og olier fra procesvandet kan give nye muligheder inden for foder- eller ingrediensindustrien.

Risici & muligheder

Udfordringen ved udnyttelse af sidestrømme er, at restråvarerne er meget anderledes end de varer, der traditionelt produceres. Det kræver ofte en særlig teknologi eller meget manuelt arbejde at få de sidste mængder udnyttet, hvilket gør, at den eneste mulighed kan blive bortskaffelse.

Når en fisk fileteres, vil der være hoved, skind og skrog tilbage og ved pilning af krebsdyr som rejer og krabber, vil der være store mængder af skaller tilbage. Med innovative løsninger, investeringer, eventuelt eksterne samarbejdspartnere og bedre ressourceallokering vil det være muligt at øge ressourceudnyttelsen.

Mål og resultater 2023  

Mål:  

  • Øge udnyttelsen i koncernens landanlæg til minimum 75 % 
  • Udvikle nye produkter med et positivt økonomisk afkast 
  • Mindske udledning af skaller og dumpning af fiskerester

 Resultater:  

  • 69 % af råvarerne er udnyttet

Ambitioner for 2030

Fuld udnyttelse af potentielle råvarer i koncernens landanlæg og fartøjer.

Se også

Læs mere om Papir, pap og plast
...