Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Etisk leverandørstyring, menneskerettigheder og due diligence

Vi stiller krav om, at vores leverandører lever op til anerkendte ILO-konventioner og menneskerettigheder

Vi har et ansvar for, at vores leverandører overholder høje standarder for deres medarbejderes trivsel.

Royal Greenland opererer i værdikæder hen over landegrænser, lovgivninger og kulturer. Royal Greenlands Supplier Code of Conduct (SCOC) sikrer, at der er et sæt minimumsregler for vores leverandører, som tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder (ILO, IMO, FN). Ved underskrift på vores kodeks forpligter leverandører sig til at arbejde i henhold til disse.  

Risici og muligheder

En række risici er identificeret, og vi ser muligheder for forebyggelse gennem opfølgning i virksomhedens Supplier Code of Conduct og tredjeparts auditeringer.  

Risici  

 • Svigt i leverandørkæden indenfor menneske- og arbejdstagerrettigheder samt sikkerhed 
 • Tvangsarbejde og børnearbejde 
 • Svigt indenfor miljø og sporbarhed 

Muligheder  

 • Differentieret styring af leverandører afhængig af identificerede risici 
 • Opfølgning via tredjeparts auditeringer

Mål og resultater 2023  

Mål

 • Opfyldelse af Royal Greenlands leverandørstyringssystem samt krav til 3. parts auditering af råvare- og færdigvareleverandører fra højrisikolande minimum hvert andet år
 • 100 % godkendelse fra leverandører i højrisiko lande 

Resultat 

 • Leverandører fra højrisiko lande viser 100 % godkendelse 
 • Leverandører fra medium risiko lande viser 82 % godkendelse 
 • Leverandører fra lavrisiko lande viser 66 % godkendelse

Ambitioner for 2030

 • Opfyldelse af Royal Greenlands leverandørstyringssystem samt 3. parts auditeringer af råvare- og færdigvareleverandører, ingrediens- og emballageleverandører fra højrisikolande minimum hvert andet år

Se også

Læs mere om Antikorruption og svig
...