Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Governance

Styring og arbejdsform

Med afsæt i Bæredygtighedsprogrammet træffer styregruppen beslutninger, som implementeres i organisationen

Royal Greenlands bæredygtighedsprogram behandles kvartalsvis af en styregruppe ledet af CEO. Programmet godkendes af direktionen og fremlægges årligt for bestyrelsen.

Dynamisk arbejdsform i hele værdikæden

Godkendelse af bæredygtighedsprogrammet ligger i direktionen og forelægges Royal Greenlands bestyrelse.

Forslag til beslutninger under programmet fremlægges i Styregruppen, som består af Direktionen samt ledende medarbejdere inden for Kommunikation, HR, Marketing og Sustainability. Gruppen mødes hvert kvartal, hvoraf et møde er afsat til den årlige evaluering. Møderne ledes af CEO med Corporate Sustainability Manager som facilitator. Direktionen træffer de endelige beslutninger.

Image

Bæredygtighedsteamet holder sig ajour med trends, løser compliance opgaver og foreslår løbende forbedringsprojekter og initiativer. Derudover samarbejder bæredygtighedsteamet med interessenter i implementeringsfasen og står for den årlige rapportering af bæredygtighed.

Implementering af programmet sker primært i de involverede forretningsområder, som således er ansvarlige for gennemførelse af de enkelte initiativer.

Helhedsorienteret tilgang

Vi ønsker at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang til nye bæredygtige initiativer. Det betyder, at de fire prioriteter medtages under planlægning, opstart og drift  af nye produktioner og andre initiativer.  

De fire prioriteter er dermed internt forbundne og nødvendige for succes på tværs af værdikæden. Derved sikres bæredygtigheden i forretningen, samt en stigning i positiv indflydelse og reduktion i negativ påvirkning i samfundet.

Læs mere om Interessentdialog
...