Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Kønssammensætning i de øverste ledelseslag

Med en bredere kønsdiversitet forventes en god trivsel hos medarbejderne

Jævnfør årsregnskabslovens §99b skal en virksomhed af Royal Greenlands størrelse opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt for øvrige ledelsesniveauer og ligeledes redegøre for, hvornår måltallene forventes at være opfyldt.

Risici og muligheder

Med en bredere kønsdiversitet forventes en god trivsel hos medarbejderne, det gælder både i bestyrelse, ledelse og i produktionsmiljøet. Med høj grad af diversitet i bestyrelse og de øverste ledelseslag sigtes der på en afsmitning til de efterfølgende medarbejderniveauer i virksomhedens beslutningshierarki.

Handlinger og resultater 2022

I 2022 blev der valgt en kvindelig bestyrelsesformand. Det er første gang i Royal Greenlands historie. Derudover er der i efteråret 2022 blevet ansat en ny kvindelig CEO, hvilket betyder, at det første ledelseslag under bestyrelsen er ændret fra den 1. februar 2023. For aktivt at øge rekrutteringen af det underrepræsenterede køn har Royal Greenland foretaget flere specifikke foranstaltninger i rekrutteringsindsatsen. Det har resulteret i to ansættelser af kvinder i det andet ledelseslag i 2022.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

Ifølge Royal Greenlands kønspolitik skal den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestå ligeligt af mænd og kvinder, hvilket i princippet accepterer en 40-60 fordeling.

For øvrige ledelseslag er målet 26 % kvinder.

Målopfyldelse:

Bestyrelsens sammensætning er i dag m/k 50/50, hvilket opfylder politikken. Beregnes sammensætningen på hele bestyrelsen, dvs. inklusive de medarbejdervalgte medlemmer, udgør det underrepræsenterede køn 44 %.

I 2022 udgjorde det underrepræsenterede køn 14 % af øvrige ledelseslag. Det betyder, at der ikke er sket væsentlige ændringer i den periode, hvor der er blevet målt på kønssammensætningen i de tre ledelseslag under bestyrelsen.

Medtages alle ledelseslag inkl. officerer til søs og tilknyttede og associerede selskaber udgør kvinder 17 % af en samlet gruppe på i alt 424 personer. Gruppen af officerer på fartøjerne udgør cirka halvdelen af medarbejderne i gruppen.

1600x1100px_pics_menwomen_22_DK.jpg

Ambitioner for 2030

  • Ligelig sammensætning i Royal Greenlands bestyrelse
  • 26% af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelseslag

Se også

Læs mere om Arbejdsmiljø
...