Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Uddannelse i Grønland

Royal Greenland Academy

Vi ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere gennem løbende og relevant kompetenceudvikling

Akademiet koordinerer indsatser som skal medvirke til en god arbejdspladskultur, hvor trivsel og arbejdsglæde er i centrum ligesom en lang række lovpligtige kurser også administreres gennem Royal Greenland Academy.

Risici og muligheder

Kompetence og motivation er vigtige faktorer i det daglige arbejde. Manglende færdigheder vil udgøre både en økonomisk og en faglig risiko for virksomheden.

Royal Greenland Academy har været aktivt i mange år og er forsat vigtigt i den brede kompetenceopbygning blandt medarbejdere. Akademiet giver medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt gennem skræddersyede kursusforløb.

Akademiet tilbyder også en ambitiøs uddannelses- og efteruddannelsesindsats, som skal sikre, at koncernen til enhver tid har dygtige ledere på vej, og som motiverer den enkelte ansatte til fortsat at yde en stor indsats.

Handling og resultater 2022

Efter året med Covid-19 restriktioner er træning igen startet op i 2022, og der er afholdt mange gode forløb. Vi havde et mål om, at 20 % af arbejdsstyrken svarende til 273 medarbejdere skulle igennem Royal Greenland Academy. I 2022 var 245 personer igennem, altså lige i underkanten af målsætningen.

SULISA+

I 2022 er der blevet afholdt i alt fire Sulisa+ forløb i Grønland; to af dem var Sulisa+ opfølgninger for henholdsvis Sisimiut og Nuuk, mens fabrikkerne i Upernavik og Ilulissat var med for første gang. Ved udgangen af 2022 havde alle Royal Greenlands største fabrikker været igennem Sulisa+, og virksomheden nåede dermed sit mål i 2022.

Når Sulisa+ bliver afholdt, kommer både ledere og medarbejdere igennem et forløb, der har fokus på personlig udvikling og traumeterapi, hvorefter lederne særskilt får kursus i ledelse og fastsættelse af værdier og målsætninger for fabrikken. Både medarbejdere og ledere samles afslutningsvis til et par ’værdidage’, hvor de enkelte fabrikker selv definerer, hvilke værdier de vil arbejde efter og være kendetegnet ved.

Bootcamp for Royal Greenlands elever afholdt i Nuuk

Bootcamp er en årlig fysisk samling af Royal Greenlands elever i Grønland. De tre dage som bootcampen varede, bestod af oplæg fra HR-afdelingens udvikling- og uddannelsesafdeling, teambuilding, gruppearbejde, individuelt refleksionsarbejde og sociale arrangementer såsom fællesspisning og filmaften.

Praktikvejledere blev samlet for andet år i træk

Der er afholdt praktikvejlederkursus hvor formålet var at klæde de enkelte deltagere på til det ansvar, der ligger i at være praktikvejleder og samle input til en kommende praktikvejlederhåndbog. I alt deltog 11 praktikvejledere fra forskellige steder i Grønland. De tre kursusdage bestod blandt andet af oplæg fra udvikling- og uddannelsesafdelingen, gruppearbejde, drøftelse af udfordringer og muligheder som praktikvejleder, diskussioner og fremadrettede opmærksomhedspunkter ift. den enkeltes elevansvar.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Sulisa+ lederudvikling på udvalgte fabrikker og trawlere gennemført
  • Minimum 20 % af ansatte pr. år er kursusdeltagere i Royal Greenland Academy
  • Kursustilbud til lokale fiskere blandt Royal Greenlands leverandører i minimum fem byer

Målopfyldelse:

Royal Greenland Academy er en læringsplatform for medarbejdere i Royal Greenland. Den har eksisteret i mere end 20 år, og mange medarbejdere har været igennem træningsaktiviteter. Sulisa+ er det nyeste udviklede program, som har fået fine tilbagemeldinger. Programmet er gennemført på en række fabrikker, og afholdelse af kurset vil blive mere og mere udbredt lige som andre fabrikker vil blive tilbudt en opdateret version.

2021 var et af de få år, hvor der ikke har været kursusaktivitet, fordi Royal Greenland Academy var udfordret af Covid-19 restriktioner. De forhindrede gennemførsel af flere planlagte forløb, og antallet af deltagere blev reduceret til en tredjedel.

Vores mål om, at lokale fiskere skal deltage i vores kursusaktiviteter, er ikke nået. Men planlægningen er i gang, og forventes igangsat i løbet af 2023.

Ambitioner for 2030:

  • Lederudvikling er sat i et fast system
  • Minimum 20 % af ansatte er hvert år kursusdeltagere i Royal Greenland Academy
  • Kursustilbud til lokale fiskere er et fast tilbud som en del af Royal Greenland Academy

Se også

Læs mere om Kompetenceopbygning i det grønlandske samfund
...