Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Uddannelse i Grønland

Kompetenceopbygning i det grønlandske samfund

Vi vil arbejde for at motivere medarbejdere og unge i de grønlandske lokalsamfund til at uddanne sig

Royal Greenland arbejder målrettet på at bidrage til kompetenceopbygningen i samfundet ved at tilbyde elever og lærlinge praktikpladser på korte-, mellemlange- og videregående uddannelser.

Verdensmål nr. 4 handler om at skabe lige muligheder for uddannelse og om kvalitetsuddannelse. I Royal Greenland omsætter vi dette verdensmål til et ønske om langt mere uddannelse til dem, som er mindst uddannede. Vi ønsker samtidig at fortsætte med opkvalificering af ledere internt samt støtte til lærlinge, elever og studerende i et større omfang end hidtil.

Risici og muligheder

Koncernen har et stort behov for mange dygtige medarbejdere på alle niveauer og inden for mange fag, men manglende uddannelse og kompetencer kan udgøre både en økonomisk og en faglig risiko for virksomheden.

Vi arbejder målrettet på at bidrage til kompetenceopbygningen i samfundet ved at tilbyde elever og lærlinge på korte-, mellemlange- og videregående uddannelser praktikpladser i virksomheden.

Handling og resultater 2022

Vi har et stort fokus på Grønland, men vi uddanner og træner også medarbejdere i andre dele af virksomheden. På koncernniveau var der i 2022 således i alt 62 lærlinge og elever, hvoraf 50 lærlinge og elever var ansat i Grønland. I alt har 16 elever, lærlinge eller studerende færdiggjort deres uddannelse i 2022.

I Grønland har i alt ni studerende været tilknyttet Royal Greenland, og 22 studerende i hele koncernen. Der er således et godt samarbejde med universiteter i flere regioner, hvorfra studerende kommer til Royal Greenland i forbindelse med kandidatopgaver eller lignende.

Der gøres en særlig stor indsats for at støtte grønlandske studerende på videregående erhvervsuddannelser. I alt har 28 studerende i 2022 været tilknyttet Royal Greenland via bachelor eller kandidat praktik og projekter.

QAQISA

QAQISA

AQISA er et skole-erhvervsamarbejde, som har til formål at motivere de ældste elever i folkeskolen til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Via QAQISA medvirker virksomhederne til at motivere, hjælpe og vejlede de unge, der skal blive en aktiv del af arbejdsstyrken.

Mål og målopfyldelse for 2019-2022

Mål:

  • Uddannelse af lærlinge og elever til fiskerierhvervet: Minimum 50 ansatte om året
  • Qaqisa folkeskole udveksling på fabrikker og anlæg

Målopfyldelse:

Der har i hele perioden været tæt på 50 aktive lærlinge og elever i koncernen og i 2020-2021 har niveauet endda være højere. Lærlinge og elever har været beskæftiget indenfor fødevarer, teknik og kontor. Målsætningen om minimum 50 er dermed opfyldt, hvilket er meget tilfredsstillende. Det er dog ikke alle, der gennemfører et helt lærlinge-elev forløb, selvom der har været meget fokus netop på dette gennem afholdte elevsamlinger og opfølgning.

Qaqisa projektet, som ledes af CSR Greenland har de foregående år fungeret godt, men i perioden med Covid-19 er projektet gået i stå og er efterfølgende ophørt. Royal Greenland har været aktiv i styregruppen og fortsætter nu med fundraising for at projektet kan fortsætte.

Ambitioner for 2030:

  • Fastholde minimum 50 lærlinge og elever pr. år
  • Qaqisa er standardprocedure

Se også

Læs mere om Royal Greenland Academy
...