Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Uddannelse i Grønland

Kompetenceopbygning i det grønlandske samfund

Vi vil arbejde for at motivere medarbejdere og unge i de grønlandske lokalsamfund til at uddanne sig

Royal Greenland arbejder målrettet på at bidrage til kompetenceopbygningen i samfundet ved at tilbyde elever og lærlinge praktikpladser på korte-, mellemlange- og videregående uddannelser.

Verdensmål nr. 4 handler om at skabe lige muligheder for uddannelse og om kvalitetsuddannelse. I Royal Greenland omsætter vi dette verdensmål til et ønske om langt mere uddannelse til dem, som er mindst uddannede. Vi ønsker samtidig at fortsætte med opkvalificering af ledere internt samt støtte til lærlinge, elever og studerende i et større omfang end hidtil.

Risici og muligheder

Koncernen har et stort behov for mange dygtige medarbejdere på alle niveauer og inden for mange fag, men manglende uddannelse og kompetencer kan udgøre både en økonomisk og en faglig risiko for virksomheden.

Vi arbejder målrettet på at bidrage til kompetenceopbygningen i samfundet ved at tilbyde elever og lærlinge på korte-, mellemlange- og videregående uddannelser praktikpladser i virksomheden.

Risici  

  • Manglende kompetencer til de nødvendige jobs 

Muligheder  

  • Elever og lærlinge tilknyttet 
  • Studerende i praktik eller opgaver 

Mål og resultater 2023  

Mål:  

  • Uddannelse af lærlinge og elever til fiskerierhvervet: Minimum 50 ansatte om året 

Resultat:  

  • 50 elever og lærlinge har været tilknyttet Royal Greenland 
  • 9 studerende har været tilknyttet Royal Greenland

Ambitioner for 2030:

  • Fastholde minimum 50 lærlinge og elever pr. år

Se også

Læs mere om Royal Greenland Academy
...