Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Videnskabelig undersøgelse af levesteder og økosystemer på havbunden

15.02.2017

Sustainable Fisheries Greenland (SFG) støtter et ph.d.-projekt om levesteder og økosystemer på havbunden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Formålet er at kortlægge sårbare økosystemer til gavn for fiskerne og andre interessenter.

Projektet er gennemført af Helle Jørgensbye, ph.d.-studerende ved DTU Aqua. Gennem datamining, feltarbejde og undersøgelser af havbunden ud for Vestgrønland har Helle Jørgensbye fundet flere områder med sjældne koraller og anden bundlevende fauna i hidtil uudforskede områder ud for den vidtstrakte kyst. De sårbare økosystemer er blevet kortlagt, så det er blevet muligt at beskytte dem. De indsamlede data vil blive offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter som Polar Biology og ICES Insight.

Undersøgelsen er støttet økonomisk af Sustainable Fisheries Greenland, en organisation bestående af en række interessenter og producenter i den grønlandske fiskeindustri, herunder Royal Greenland, der arbejder for at sikre langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Nordatlanten. Derudover har Lisbeth Due-Schönemann Paul, CSR Manager at Royal Greenland fungeret som vejleder på projektet.

Næste nyhed: The benefits of Omega 3
...