You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Vetenskaplig studie av livsmiljöer och ekosystem på havsbotten

15.02.2017

Organisationen Sustainable Fisheries Greenland (SFG) stöder forskningsstudier av livsmiljöer på havsbotten och ekosystem i samarbete med Grönlands institut för naturresurser med syftet att kartlägga sårbara ekosystem till förmån för fiskare och andra intressenter.

Studien utfördes av Helle Jørgensbye, doktorand vid institutet för akvatiska resurser på Danmarks tekniska universitet. Genom datautvinning, fältarbete och undersökning av havsbotten utanför västra Grönland, hittade Jørgensbye flera områden med sällsynta koraller och andra bottenlevande djur i tidigare outforskade områden av den långa kustlinjen. Sårbara ekosystem kartlades och kan nu skyddas. De insamlade uppgifterna kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, bland annat Polar Biology och ICES Insight.

Studien understöddes finansiellt av Sustainable Fisheries Greenland, en organisation bestående av ett antal aktörer och producenter i den grönländska fiskerinäringen, inklusive Royal Greenland, som arbetar för att säkerställa långsiktig hållbarhet för fisket i Nordatlanten. Lisbeth Due-Schönemann Paul, som är CSR-chef på Royal Greenland hade också tillsyn över projektet.

Nästa nyhet: Royal Greenland A/S places order for two new oceangoing trawlers
...