Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Værdioptimering i produktionen

13.05.2019

Optimering af råvarens værdi er et kontinuerligt fokus i Royal Greenlands fiskeri og produktion. Royal Greenland råder over 48 produktionsenheder i Grønland, Canada, Tyskland og Danmark. I 2018 blev produktionsfaciliteterne udvidet med endnu en fabrik i Canada, som skal ombygges til at producere hummere i løbet af det igangværende år.

Grønland

En væsentlig del af Royal Greenlands strategi bygger på at være tættest på fisken og dermed på at skabe øgede muligheder for mere forædling på koncernens 38 produktionsenheder langs Grønlands vestkyst. Nærheden mellem fiskeri og produktion gavner både kvaliteten af færdigvaren og skaber arbejdspladser lokalt ved produktionsenhederne.

2018 bød på væsentlige investeringer i fabrikkerne i Grønland. Udbygning af kapacitet til produktion af hellefisk har de sidste år stået centralt i de grønlandske investeringer. Over en årrække på 3 år vil der således være investeret mere end 100 mio. DKK i produktionen til forædling af hellefisk. Fokus er på at udbygge frysefaciliteter samt på yderligere forædling af råvaren til bl.a. J-cut og filet.

Fileteringskapaciteten på torsk udbygges også løbende og i 2019 åbner en ny torskefabrik i Sisimiut med højere forædling og kapacitet end tidligere. Fabrikken vil blive drevet i samarbejde med lokale fiskere, som samtidig skal forsyne fabrikken med råvarer.

Canada

I Canada har en overkapacitet på fabrikssiden grundet faldende kvoter budt på udfordringer og nye tiltag i produktionen for Royal Greenlands 7 fabrikker i Newfoundland og Quebec.

De faldende kvoter på snekrabber og rejer har resulteret i skærpet konkurrence som en følge af overkapacitet på fabrikssiden. På trods af dette er det lykkedes Royal Greenland at styrke positionen på det indenskærs fiskeri, bl.a. ved at ombygge rejefabrikken i Matane, så produktionen nu kan suppleres med tilførsel af krabber.

Royal Greenland har med tilføjelsen af hummer i sortimentet valgt at satse stort på hummerproduktion i Canada. I 2018 opkøbte koncernen en krabbefabrik i New Harbour, som i løbet af 2019 skal omdannes til at håndtere Quin-Sea Fisheries indkøb af hummere fra omkringliggende fangstområder. Med adgang til en af de nordligste bestande af den canadiske hummer (Homarus Americanus), kan Royal Greenland nu tilbyde et produkt af høj kvalitet, som både fiskes og forarbejdes lokalt i Newfoundland.

Der er i begyndelsen af 2019 igangsat et projekt til forbedring af tejnefiskeriet for hummere. Royal Greenlands datterselskab Quin Sea Fisheries står i spidsen for projektet og er i færd med at etablere en arbejdsgruppe, der skal tilpasse og forbedre forvaltningen af fiskeriet med henblik på at få det certificeret som bæredygtigt af Marine Stewardship Council.

Tyskland

Royal Greenland driver to fabrikker i Cuxhaven, som producerer henholdsvis stenbiderrogn på glas og færdigpakning af fisk.

Eftersom Island i 2018 mistede sin MSC certificering for stenbiderrogn, er Grønland nu den eneste leverandør af MSC certificeret rogn. Det har, i samspil med innovationer inden for lavt saltindhold og naturlig farve, bidraget til stor efterspørgsel af produkterne, som har styrket salg og indtjening i 2018. Der forventes ligeledes en positiv effekt af dette i 2019.

I 2018 er der endvidere påbegyndt filetering og salg af fersk torskefilet, som forventes at stige i 2019, hvor også andre arter planlægges at indgå i produktionen.

I forbindelse med overflytning af lagerejefabrikken i Aalborg til Cuxhaven, er der indgået aftale om et tredje lejemål i tilknytning til rognfabrikken, som skal huse en ny produktionsenhed for ompakning af rejer og produktion af lagerejer i topmoderne omgivelser. Den kommende facilitet vil blive drevet under samme ledelse som de øvrige fabrikker i Cuxhaven og vil danne rammen om en styrket strategi for at skabe den bedste service af lokale europæiske markeder.

Næste nyhed: Nye produkter og innovation
...