Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Nye produkter og innovation

13.05.2019

Værdimaksimering af de maritime ressourcer står centralt i Royal Greenlands strategiske fokus og er retningsgivende for innovation og produktudvikling på tværs af alle dele af værdikæden. Fælles for alle initiativer er, at de skal skabe mest mulig værdi af de råvarer, som Royal Greenland har adgang til.

Royal Greenland forfiner kvaliteten af rejeproduktion gennem forskningsprojekt

Royal Greenland er verdens største producent af koldtvandsrejer (Pandalus Borealis) og med arten som en bærende andel af koncernens omsætning, er optimering af produktionen et kontinuerligt fokusområde.

Derfor deltog Royal Greenland i et projekt, som Landbrugsstyrelsen bevilligede 7,5 mio. DKK i 2015 via GUDP (Grønt Udviklings – og Demonstrationsprogram), med det formål at screene og identificere teknologier, som kan accelerere rejemodningen og optimere den maskinelle pilning og kvalitet af koldtvandsrejer.

Projektet omfattede bl.a. laboratorieprøvning på teknologier som ultralyd, HPP (højtryksbehandling) og ohmisk opvarmning, hvoraf de mest lovende også blev efterprøvet i industriel produktion. Teknologierne er nu ved at blive valideret i en større produktionsskala for at understøtte produktionsprocessen og højne kvaliteten af de kogte og pillede rejer yderligere.

Deltagelsen har for Royal Greenland betydet en højnet viden vedr. optimal rejemodning og proces optimering generelt, hvoraf nogle aspekter allerede nu er bragt til anvendelse i produktionen.  

Nutaaq® erhvervsforskerprojekt går ind i sidste fase

Royal Greenland introducerede i 2015 Nutaaq® med det formål at skabe et produkt, som revolutionerer kvaliteten og smagsoplevelsen for den grønlandske torsk. Som et led i en kontinuerlig procesforbedring for projektet, startede Royal Greenland i 2017, i samarbejde med DTU Fødevareinstitut og med støtte fra Innovationsfonden, et erhvervsforskerprojekt med titlen 'Nyt koncept for produktion af torsk i Grønland – Best Practice med fokus på kvalitet og bæredygtighed'.

Projektets produkt – og produktionstest foregår i Maniitsoq, hvor Royal Greenland producerer Nutaaq® torsk. Målet er at optimere produktionen under hensyntagen til sæsonmæssige og biologiske forskelle i råvaren, at mindske stress for torsk ved levende lagring samt holdbarhedstest.

Ved udgangen af 2019 forventes projektet at danne en Best Practice for produktionsprocessen af Nutaaq®-torsk både hvad angår proces og holdbarheder på frost og køl, men allerede nu er for eksempelvis transport set-up'et optimeret som et direkte resultat af projektet.

Viden skaber nye og forbedrede produkter

Viden skaber nye og forbedrede produkter

Royal Greenlands sortiment af stenbiderrogn med lavt saltindhold er lanceret på basis af prædiktive modeller for bakterievækst, der er udviklet gennem et tidligere forskningsprojekt. På grund af det lave saltindhold, opleves nu nye og bredere anvendelsesmuligheder for produktet, som f.eks. ingrediens i tapas, forretter og lign. Det har skabt fornyet interesse i kategorien blandt kunder.

Nye marine ressourcer får mere betydning

En række nye projekter er sat i værk og har endnu til gode at vise deres fulde potentiale:  

  • I New Foundland påbegyndte man i 2017 pakning af hummere, som i 2018 blev udvidet med kogning af hummere
  • Søpølser har for Royal Greenland hidtil været en uudnyttet ressource, men i 2018 er et samarbejde med Memorial University – Marine Institute i St Johns blevet indgået med henblik på at producere tørrede søpølser til det asiatiske marked
  • Tang er en alternativ ressource og efter indgående informationssamling, er tangdyrkning startet op på forsøgsbasis i Grønland
  • Kammuslinger udgør en væsentlig ressource i Newfoundland og Royal Greenland har i 2018 påbegyndt produktion og pakning
Næste nyhed: Experience the best from the North Atlantic
...