You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Värdeoptimering i produktionen

13.05.2019

Optimering av råvarans värde är ständigt i fokus för Royal Greenlands fiske och produktion. Royal Greenland har 48 produktionsenheter i Grönland, Kanada, Tyskland och Danmark. 2018 tillkom ytterligare en fabrik i Kanada, som ska byggas om för att producera hummer under 2019.

Grönland

En viktig del av Royal Greenlands strategi är att vara närmast fisken och därmed skapa ökade möjligheter till bearbetning vid koncernens 38 produktionsenheter längs Grönlands västkust. Närheten mellan fisket och produktionen gynnar både kvaliteten på de färdiga produkterna och skapar arbetstillfällen lokalt på produktionsenheterna.

2018 gjordes stora investeringar i fabrikerna i Grönland. Utbyggnaden av kapaciteten för produktion av liten grönländsk hälleflundra har varit en av de viktigaste investeringarna de senaste åren. Under en period på tre år kommer mer än 100 miljoner danska kronor att investeras för bearbetning av liten grönländsk hälleflundra. Fokus ligger på expandering av frysanläggningarna och på bearbetning av råvaran, till exempel J-cut (hel fisk utan huvud och inälvor) och filéer.

Filtreringskapaciteten för torsk utökas löpande och 2019 öppnas en ny torsk fabrik i Sisimiut med större bearbetningskapacitet än tidigare. Fabriken kommer att drivas i samarbete med lokala fiskare, som också levererar råvarorna till fabriken.

Kanada

I Kanada har överkapacitet på fabriken på grund av fallande kvoter inneburit utmaningar och lett till nya initiativ för Royal Greenlands sju fabriker i Newfoundland och Quebec.

Den minskande kvoten av snökrabba och räkor har resulterat i större konkurrens till följd av överkapacitet på fabrikssidan. Trots detta har Royal Greenland bland annat lyckats stärka positionen på inlandsfisket genom att bygga om räkfabriken i Matane, så att produktionen kan kompletteras med krabba.

I och med tillskottet av hummer i sortimentet har Royal Greenland också valt att investera kraftigt i den kanadensiska hummerproduktionen. Koncernen förvärvade 2018 en krabbfabrik i New Harbor, som under 2019 ska byggas om för att kunna hantera Quin-Sea Fisheries inköp av hummer från omgivande fångstområden. Med tillgång till ett av de nordligaste bestånden av kanadensisk hummer (Homarus Americanus) kan Royal Greenland nu erbjuda en högkvalitativ produkt som både fiskas och bearbetas lokalt i Newfoundland.

I början av 2019 startades ett projekt för att stärka fisket av hummer. Royal Greenlands dotterbolag, Quin-Sea Fisheries, ansvarar för projektet och håller på att inrätta en arbetsgrupp för att anpassa och förbättra förvaltningen av fisket för att det ska bli certifierat som hållbart av Marine Stewardship Council.

Tyskland

Royal Greenland driver två fabriker i Cuxhaven, som producerar stenbitsrom på glasburk och färdigförpackad fisk.

Sedan Island 2018 förlorade sin MSC-certifiering för stenbitsrom, är Grönland nu den enda leverantören av MSC-certifierad rom. Detta har, i kombination med innovationer som låg salthalt och naturlig färg, bidragit till hög efterfrågan på produkterna, vilket höjde omsättningen och förbättrade resultatet 2018. En positiv effekt av detta förväntas också 2019.

2018 inleddes även arbetet med filetering och försäljning av färska torskfiléer, vilket förväntas öka under 2019 när även andra arter planeras för produktionen.

I samband med flytten av lageranläggningen i Aalborg till Cuxhaven har en överenskommelse ingåtts att bygga en ny och toppmodern produktionsenhet på romfabriken för ompaketering av räkor och produktion av räkor i lag. Anläggningen kommer att drivas under samma ledning som de andra fabrikerna i Cuxhaven och kommer att ge ramen för en stärkt strategi att erbjuda den bästa servicen på lokala europeiska marknader.

Nästa nyhet: Nya produkter och innovation
...