Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Succesfuld udvidelse af strategisk platform og meget solidt resultat

19.04.2017

Royal Greenland opnår det hidtil bedste resultat på 335 millioner kroner før skat. Virksomheden har med sin overtagelse af Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland styrket sin position inden for koldtvandsrejer og samtidigt tilføjet en tredje kerneaktivitet i form af snekrabber.

Regnskabsåret afspejler 15 måneders drift, da regnskabsåret er omlagt, således at det fremadrettet følger kalenderåret.

Omsætningen på godt 7 milliarder kroner og resultatet før skat på 335 millioner kroner skal naturligvis ses i lyset af den længere driftsperiode – men også på sammenlignelig basis er der tale om det bedste resultat nogensinde for koncernen.

På 12 måneders basis er der realiseret en omsætningsvækst på 14 % til 5,4 milliarder kroner, hvilket indebærer, at Royal Greenlands omsætning nu er tilbage på niveauet fra før frasalget af Wilhelmshaven aktiviteten og 40 % af koncernens daværende volumen for tre år siden.

Resultatet før skat på 12 måneders basis ligger ca. 20 millioner kroner over resultatet for sidste regnskabsår, som på det tidspunkt var det bedste, koncernen havde opnået.

Royal Greenlands strategiske platform som defineret i strategien The North Atlantic Champion består nu af koldtvandsrejer, hellefisk og snekrabber. Overtagelsen af Quin-Sea Fisheries har givet Royal Greenland bedre markedsadgang til Nordamerika for såvel canadiske som grønlandske produkter. Nordamerika vil fremadrettet være et hovedmarked for Royal Greenland på linje med Asien, Skandinavien og Europa.

- Royal Greenland er i dag en af de største virksomheder i en særdeles fragmenteret nordatlantisk fiskeribranche og markedsleder indenfor rejer, hellefisk og stenbiderrogn, siger administrerende direktør Mikael Thinghuus og fortsætter: - Vores størrelse muliggør en vertikalt integreret adgang til alle væsentlige verdensmarkeder for vores kernearter baseret på langvarige og tillidsfulde partnerskaber med såvel leverandører som kunder. Det er udtrykt i Royal Greenlands vision om at være closest to the fish, closest to the customers, and closest to the consumers.

Årets resultat efter skat er på 173 millioner kroner, hvilket i henhold til selskabets udbyttepolitik skulle udløse en dividendebetaling på 87 millioner kroner til ejeren, svarende til 50 % af resultat. Som følge af det gode afkast af de foretagne strategiske investeringer indstilles imidlertid til generalforsamlingen, at denne godkender et ordinært udbytte på i alt 100 millioner kroner.

Royal Greenland har besluttet samtidigt at udskifte de to fabrikstrawlere Sisimiut og Qaqqatsiaq. De to nybygninger leveres i 2019 og er den største investering i selskabets nyere historie.

Strategisk investering

To nye trawlere er blevet bestilt og vil erstatte fabrikstrawlerne Sisimiut og Qaqqatsiaq. Forventet levering i 2019.

Det høje investeringsniveau, som følge af de strategiske initiativer, afspejles i en noget forøget netto rentebærende gæld, som ved udgangen af året udgjorde 1,3 milliarder kroner mod 1,1 milliarder kroner i seneste regnskabsår. Heroverfor står en egenkapital på nu 1,4 milliarder kroner og en soliditet på 32 %, så Royal Greenland er på alle måder en finansiel stærk koncern.

Forventningerne til 2017 er, at selskabets positive udvikling gennem de seneste seks år fortsætter. På 12 måneders basis forventes således et højere resultat i 2017. Investeringsniveauet vil også fortsat være højt, hvorfor det forventes, at den netto rentebærende gæld i løbet af 2017 vil stige til omkring 1,6 milliarder kroner.

Resultatudviklingen er stærkt afhængig af udviklingen af de vilde bestande og deraf følgende kvotestørrelser, især i Grønland og Canada, som Royal Greenland er afhængig af. Dertil kommer udviklingen i verdensøkonomien generelt og salgsprisudviklingen for selskabets kerneprodukter specifikt.

Se årsrapporten her

Næste nyhed: Canadisk rejekvote skæres ned med 62%
...