Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Koldtvandsrejer – status for 2016 og forventninger til 2017

22.12.2016

Markedet for koldtvandsrejer har været igennem nogle op- og nedture i de seneste par år med svingende priser og varierende tilgængelighed. De stigende priser har nået toppen og lagt sig fast på et lidt lavere niveau end sidste år, men forsyningen er stadig svingende. Som en vigtig spiller på markedet har Royal Greenland taget nogle skridt for at sikre et mere roligt marked i 2017.

I de første kvartaler af 2016 var markedet afventende på grund af høje priser og uvished omkring fremtidig forsyning og kvoter. Efterfølgende betød en forbeholden stemning og tilbageholdenhed blandt aftagerne, at priserne faldt lidt, og producenternes lagre af små rejer begyndte at vokse – blandt de større størrelser var forsyningerne stadig begrænsede. Det betød, at nogle detailhandlende i løbet af året begyndte at inkludere små rejer i deres sortiment som erstatning for de større. Små rejer er traditionelt blevet solgt til industrikunder, men da de nu blev solgt i større mængder til detailhandlende, var der ikke længere nok til at dække behovet. Prisen på små rejer nåede derudover et niveau, hvor industriproducenter af f.eks. sandwich og salater ikke længere kunne ramme deres prispunkter og derfor erstattede dem med andre proteiner som f.eks. surimi, varmtvandsrejer og seabob rejer. Selvom den overordnede forsyning af koldtvandsrejer nu er mere stabil, er nogle industriproducenter stadig tilbageholdende med at vende tilbage til koldtvandsrejer på grund af forventninger om fortsat omskiftelige priser.

Ændret størrelsessammensætning

I 2016 blev det tydeligt, at udfordringerne på markedet med hensyn til størrelse ikke alene medførte skævheder i efterspørgslen efter store/små rejer, men også afspejlede den aktuelle fangstsammensætning. Selvom fangsten generelt er stigende (i Grønland), var størrelsessammensætningen ikke helt som forudset, da størrelserne var lidt mindre end forventet.

Tilpasning til skiftende biologi

Årsagen til ændringerne i fangstens størrelsessammensætning er stadig en gåde for såvel fiskere som biologer. Der ser også ud til at være andre ændringer i sæson og generel livscyklus for de nordatlantiske rejer. Henrik Thune Cordsen, Category Manager for rejer hos Royal Greenland, udtaler: "Traditionelt har vi solgt mange rejer med orange hoveder [på grund af rogn] i Kina til det kinesiske nytår, da de er en stor delikatesse der. Men fangstsæsonen for rejer med orange hoved har nu flyttet sig lidt og ligger nu, til en vis grad, efter nytårsfejringen. Sæsonen for skal-skifte har også flyttet sig lidt, og vi flytter os fra traditionelle fiskeområder og finder nye længere mod nord." Det er uvist, om rejerne forsvinder fra de velkendte fiskeområder eller bare flytter sig, og hvorfor de gør det. Det er vigtigt at bemærke, at selvom bestanden ser ud til at bevæge sig, er biomassen stadig stabil og stærk. Biologer mener at ændringerne kan være forårsaget af klimaforandringer og fremgang blandt andre arter, der påvirker rejebestanden, f.eks. torsk, hvis foretrukne føde er rejer.

Kort over udviklingen af fangstområder i Grønland

Faktum er, at for at opretholde en bæredygtig bestand skal både producenter og kunder tilpasse sig disse biologiske ændringer, såvel i den måde vi fanger rejer, som i den måde de bliver produceret, markedsført og anvendt i køkkenet på.

Mere roligt vand i sigte – beskyttelse af en begrænset ressource

Som en af verdens største producenter af koldtvandsrejer anerkender Royal Greenland vores ansvar for at bidrage til at stabilisere markedet både med hensyn til forsyning, bæredygtighed og prissætning. Vi forsøger at opretholde denne forpligtelse med omhyggelig forarbejdning med respekt for råmaterialet og fordele produkter til vores faste kunder til en pris, der afspejler kvalitetsniveauet. På den måde udnyttes en begrænset ressource i videst muligt omfang.

Kvote 2017

Grønlandske biologer fra Naturinstituttet har for nylig offentliggjort deres rådgivning for rejefiskeriet i 2017. På deres hjemmeside skriver Naturinstituttet "[…] data fra fiskeriet viser en stabil fangst, og biologiske undersøgelser viser, at mængden af rejer ligger omkring gennemsnittet for de seneste 5 år. Samtidig er der færre torsk til at spise rejerne." Baseret på denne rådgivning har regeringen sat kvoten for 2017 ved Vestgrønland til 90.000 t. Lidt højere end i 2016, men et nyt fiskeområde i Nordgrønland, der tidligere kun havde en prøvekvote, er blevet inddraget i den samlede kvote.

I Canada blev kvoten skåret kraftigt ned med 42 % i 2016 på grund af urovækkende data, som biologer havde indsamlet om bestanden. I 2017 forventes kvoterne at være på samme niveau eller endnu lavere. Med hensyn til prissætning vurderes grønlandske rejer normalt lidt højere end canadiske, da de grønlandske rejer er mindre følsomme over for sæsonudsving, og forsyningen dermed er mere stabil.

Næste nyhed: Ekstra kvoter til kystnært torskefiskeri i Grønland
...