Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Årets fiskeri og fremtidsperspektiver

13.05.2019

I Grønland er adgangen til kvoter afgørende i vores eget fiskeri, ligesom tilførslen af råvarer fra eksterne fiskere til vores produktionsenheder er vigtig. Ligeledes i Canada er samarbejdet med fiskere essentielt, da al produktion er baseret på indkøb fra uafhængige fiskere og rederier.

Grønland

Fiskeriet i Grønland var i 2018 præget af en positiv udvikling for rejefiskeriet, mens torsk fortsat udgjorde en udfordring for Royal Greenland. Koncernens eget fiskeri udgjorde i 2018 61.500 tons.

Royal Greenlands 3 rejetrawlere Akamalik, Qaqqatsiaq og Nataarnaq gennemførte i 2018 et fantastisk fiskeri med fokus på fangst af større rejer. Som et resultat heraf, blev fangstværdierne for rejer løftet betydeligt. Særligt imponerende var M/tr Nataarnaqs fiskeri ved Melville Bugten, hvor teamet på trawleren på en enkelt uge fiskede 300 tons. Rejekvoten for Vestgrønland blev i 2018 øget til 101.250 tons og hæves yderligere i 2019 til 105.00 tons i overensstemmelse med biologernes anbefaling og MSC forvaltningsplanen.

Med udskiftningen af rejetrawler Qaqqatsiaq og fisketrawler Sisimiut i 2019 med to nybyggede trawlere, vil der ske en markant øgning af både effektivitet og kapacitet på det udenskærs fiskeri. Der planlægges yderligere en udskiftning af rejetrawler Nataarnaq i 2021.

De indhandlede mængder til Royal Greenlands fabrikker i Grønland endte på 63.440 tons, 4% mindre end året før. Nedgangen skyldes primært et fald i tilførslen af torsk.

I Maniitsoq, hvor Royal Greenland producerer den populære og anerkendte Nutaaq® kvalitet, er fangsten faldet med 19% til 5.700 tons levende torsk i 2018. For at imødegå markedets store efterspørgsel efter Nutaaq® er fangstområdet udvidet. Desuden forventes der i denne sæson også en generel vækst på torsk, da der i forbindelse med årgangsundersøgelser foretaget af Grønlands Naturinstitut er observeret store mængder af mindre torsk, som vil være fangstklare i 2019.

Image

Canada

Royal Greenland har ikke eget fiskeri i Canada og derfor er al produktion baseret på indkøb af fisk og skaldyr fra uafhængige fiskere og rederier.

Rejekvoten blev i 2018 reduceret med 20% i Newfoundland og Labrador og tilsvarende 20% i Gulf of St. Lawrence/North. Krabbekvoten faldt ligeledes med 20% i Newfoundland i 2018, men på trods af dette, er det lykkedes datterselskabet Quin-Sea Fisheries at udbygge sin markedsandel og således bibeholde en uændret krabbeaktivitet. Krabbekvoten forventes at falde med yderligere 9% i Newfoundland, for til gengæld at stige med 22% i Gulf of St. Lawrence/North i 2019, hvilket samlet set giver en stigning på 7% for Canada totalt.

Fremtiden

Forventningerne til fremtiden er grundlæggende en fortsættelse af den positive trend, som virksomheden har gennemlevet igennem hele årtiet. De nordatlantiske arter vil fortsætte med at udgøre en større del af den samlede forretning og dermed styrke indtjeningen i overensstemmelse med ”The North Atlantic Champion” strategien.

Adgangen til råvarer og udviklingen i råvarepriserne er en væsentlig driftsrisiko for Royal Greenland. Risikoen knytter sig helt overvejende til de levende ressourcer omkring Grønland og det østlige Canada. Disse udgør 81% af Royal Greenlands samlede råvaregrundlag.

Et væsentligt element i strategien er en spredning af aktiviteterne på flere geografiske råvareområder. Den faldende rejekvote i Canada opvejes af en stigende kvote i Grønland og Royal Greenlands globale rolle i rejemarkedet er derfor uændret og fortsat meget stærk. 

For alle kernearter gælder det, at Royal Greenland har en bred risikospredning, både hvad angår råvarer og markeder. Der sælges således både til detail, foodservice og industri segmentet, ligesom salget fordeles på primært Skandinavien, Europa, Asien, Nordamarika og øvrige markeder.

Næste nyhed: Værdioptimering i produktionen
...