You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Årets fiske och framtidsutsikter

13.05.2019

I Grönland är tillgången till kvoter avgörande både för vårt eget fiske och för utbudet av råvaror från externa fiskare till våra produktionsanläggningar. Även i Kanada är samarbetet med fiskarna viktigt eftersom all produktion baseras på inköp från oberoende fiskare och rederier.

Grönland

2018 präglades fisket i Grönland av en positiv utveckling för räkfisket, medan torsken fortsatte att utgöra en utmaning för Royal Greenland. Koncernens eget fiske nådde 61 500 ton 2018.

Royal Greenlands 3 räktrålare Akamalik, Qaqqatsiaq och Nataarnaq hade stor fiskelycka 2018 med fokus på fångst av stora räkor. Som ett resultat höjdes fångstvärdena för räkor avsevärt. Särskilt imponerande var M/tr Nataarnaqs fiske i Melvillebukten, där teamet ombord fiskade 300 ton på en vecka. Räkkvoten för Västra Grönland ökade år 2018 till 101 250 ton och kommer 2019 att höjas ytterligare till 105 000 ton i enlighet med biologernas rekommendation och MSC:s förvaltningsplan.

När räktrålaren Qaqqatsiaq och fisketrålaren Sisimiut byts ut 2019 mot två nybyggda trålare kommer det att bli en markant ökning av både effektiviteten och kapaciteten för havsfisket. Det finns planer på att byta ut även räktrålaren Nataarnaq 2021. Följ med i byggandet av Royal Greenlands nya trålare här (LINK).

Inköpen till Royal Greenlands fabriker i Grönland slutade på 63 440 ton, 4 procent mindre än året innan. Nedgången beror främst på minskade torskleveranser.

I Maniitsoq, där Royal Greenland producerar den populära och välkända Nutaaq-torsken minskade fångsten med 19 procent till 5 700 ton levande torsk 2018. För att möta marknadens stora efterfrågan på Nutaaq-torsk har fångstområdet utvidgats. Dessutom förväntas en allmän tillväxt av torsk den här säsongen, eftersom stora kvantiteter mindre torsk har observerats i undersökningar från Grönlands naturinstitut, som kommer att vara klara för fångst 2019.

Image

Kanada

Royal Greenland har inget eget fiske i Kanada och all produktion bygger därför på att man köper fisk och skaldjur från oberoende fiskare och rederier.

Räkkvoten minskade med 20 procent i Newfoundland och Labrador 2018 och motsvarar 20 procent i Saint Lawrenceviken. Krabbkvoten minskade också med 20 procent i Newfoundland 2018, men dotterbolaget Quin-Sea Fisheries har trots detta lyckats öka sin marknadsandel och därigenom upprätthålla en oförändrad krabbverksamhet. Krabbkvoten väntas falla med ytterligare 9 procent i Newfoundland, men i gengäld öka med 22 procent i Saint Lawrenceviken 2019, vilket totalt sett ger en ökning med 7 procent för Kanada totalt sett.

Framtiden

Förväntningarna för framtiden är att den positiva utveckling som företaget har upplevt under hela årtiondet kommer att fortsätta. De nordatlantiska arterna kommer även i fortsättningen att utgöra en stor del av verksamheten och därmed stärka resultatet i enlighet med strategin ”The North Atlantic Champion”.

Tillgången till råvaror och utvecklingen av råvarupriserna är en betydande operativ risk för Royal Greenland. Risken är i stor utsträckning relaterad till de levande resurserna kring Grönland och östra Kanada. Dessa utgör 81 procent av Royal Greenlands totala råvaruunderlag.

Ett viktigt inslag i strategin är diversifiering av verksamheten inom flera geografiska råvaruområden. Den fallande räkkvoten i Kanada kompenseras av en ökande kvot i Grönland och därför är Royal Greenlands globala roll på räkmarknaden oförändrad och fortsatt mycket stark. 

Royal Greenland har en stor riskspridning i fråga om alla kärnarter, både när det gäller råvaror och marknader. Försäljningen sker också både i detaljhandeln, foodservice och industrin och fördelas primärt på Skandinavien, Europa, Asien, Nordamerika och andra marknader.

Nästa nyhet: Värdeoptimering i produktionen
...