Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

M/tr Sisimiut - fakta

05.07.2019

Den nye “Sisimiut” er designet specifikt til at fiske i de til tider barske og isfyldte farvande i Nordatlanten og er spækket med moderne udstyr, der gør den til en moderne og behagelig arbejdsplads for besætningen. Fartøjet er for nylig sat i arbejde med at fiske efter hellefisk i Østgrønland og vil i løbet af sommeren drage videre til Vestgrønland.

Avanceret fiskeri og forarbejdning

Fartøjet har et væld af teknologi til at lokalisere fisk og registrere fiskeriet. Fiskeudstyret er designet til at fange råvarer af højeste kvalitet, og produktionen ombord er fyldt med udstyr, der sikrer hurtig og præcis forarbejdning lige efter fangsten. Alle fisk forarbejdes i én proces, og alle produkter lastes på paller, inden de opbevares på lageret. Alle overflader på trawl-, forarbejdnings- og lastrumsdækket er af rustfrit stål for at give den mest optimale hygiejne i alle de områder, hvor der håndteres fisk.

Flag og hjemsted: Grønland, Nuuk
Klassificeringer: DNV 1A1. ICE 1A*
Hoveddimensioner: Længde: 82,05 m. Bredde: 17 m. Højde: 24,15 m. (til toppen af styrehuset)
Lokalisering af fisk: 3 ekkolod, 4 plottere, GPS, logsystem, trawlmonitorer
Trawlspil: 3 x 40 ton
Forarbejdningsanlæg: Carsoe-anlæg, optimeret til hellefisk, torsk, kuller, sej
Frysekapacitet: 65 ton/dag
Dækkraner: Forrest: 3 ton/10 m., I midten: 5 ton/15 m., Bagest: 7,5 ton/16 m.
Elevatorsystem: Til hurtig losning af last

Effektiv i alle driftstilstande

Designet af skibets skrog er optimeret til både hurtighed, fiskerimetoder og opbevaringskapacitet. Det er designet af det norske selskab Skipsteknisk. For at kunne klare de forskellige opgaver såsom hurtig transport til fjerntliggende fangststeder, effektivt fiskeri, forarbejdning til søs, ikke-forurenende ophold i havn m.m. er fremdrivningssystemet nøje designet for at imødekomme alle funktioner med minimal ressourceudnyttelse.

Hovedmotor: MAN motor 9L32/44Common Rail 5400 kW, 750 rpm
Hjælpemotor: 2x MAN Genset 6L21/31, 1254 kW
Dampkedel: 1x Parat kombineret oliefyret/udstødnings-kedel. 2000 kg/time
Nykonstrueret styresystem og ror

Designet til længere ture

Fartøjet er designet med moderne udstyr til fremtidens fiskeri i Nordatlanten, som indebærer længere ture i til tider barsk vejr, flere dage på vandet og mere effektive havneophold. Lastkapaciteten er grænsen for turenes længde og er dermed optimeret til det yderste.

Lastkapacitet: 2424,5 m³
Tankkapacitet, marinegasolie: 1294 m³
Hydraulikolietank: 70,91 m³
Ferskvandstank: 224,89 m³
Ferskvandsgenerator (afsaltningsanlæg): 40 m³/dag

Udnyttelse af ressourcer og miljøet

Et af de vigtigste fokuspunkter i designprocessen har været at udnytte marineressourcerne 100 %. Af samme årsag er der installeret en fabrik til fiskemel/-olie for at opgradere alle afskæringer og eventuel bifangst til kommercielt rentable produkter. Desuden er der gjort flere tiltag for at minimere energiforbruget og udledningen af forurenende stoffer.

LED-belysning overalt
Elektroniske trawlspil i stedet for hydrauliske eliminerer risikoen for at komme til at spilde olie og reducerer energiforbruget
Forbrændingssystem til kontinuerlig drift sikrer høj temperatur og optimal forbrænding
Biologisk renseanlæg til spildevand
Anlæg til fiskemel/-olie sikrer 100 % udnyttelse af fisken
Kun marinegasolie (maks. 0,1 % svovl) - ingen svær brændsel

Komfort ombord for alle

Da fartøjet også er besætningens hjem halvdelen af året, har indretningen og komforten været en vigtig del af designprocessen. Valget af materialer, farver og prioriteringen af enkeltværelser er alt sammen med til at gøre fartøjet til et perfekt opholdssted.

Primært enkeltværelser
Rummelige opholdsrum og afslapningsområder
Fitnessrum
Flot indretning og store vinduer
Grønlandsk, færøsk og dansk kunst på væggene

Næste nyhed: Årets fiskeri og fremtidsperspektiver
...