You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Nya produkter och innovation

11.05.2017

För att även i fortsättningen kunna tillgodose de ökande kraven från kunder, slutanvändare och myndigheter krävs innovation. Innovation är också nyckeln till nya spännande produkter av hög kvalitet, livsmedelssäkerhet och effektiv produktion.

Kärnan i vårt företag är ansvaret för att maximera värdet av de begränsade nordatlantiska marina resurserna som vi har tillgång till. För att göra det fokuserar vi på innovation så tidigt som möjligt i värdekedjan för våra kärnarter: nordhavsräkor, liten grönländsk hälleflundra, snow crab, grönländsk torsk och stenbitsrom.  

Innovation är mycket mer än bara nya produkter och smaker. För Royal Greenland innebär innovation att titta på alla steg i värdekedjan, att behålla närheten till fisken, kunderna och konsumenterna och att skapa nya produktionsmetoder och hälsosammare, godare och säkrare produkter.

Närmast fisken

Närmast fisken – värdeskapande i kedjans första länk
Att prioritera innovation i processerna så nära fiskeplatsen som möjligt säkerställer högt värde och kvalitet:

Lättsaltad torsk för södra Europa
Under 2015/16 fokuserade Royal Greenland på att utveckla lättsaltade torskprodukter till södra Europa. Den populära sydeuropeiska rätten bacalao baseras traditionellt på urvattnad torrsaltad torsk, men på senare tid har efterfrågan ökat på den lättsaltade versionen, som inte kräver lång urvattning. Lättsaltad torsk, som fryses individuellt, produceras nu lokalt i Grönland nära fångstområdena. Torsken saltas i kärl på traditionellt sätt, vilket resulterar i en produkt av hög kvalitet med klar vit färg. Den grönländska torsken står för endast en mycket liten del av den internationella torskleveransen, vilket gör det väldigt viktigt att utveckla och marknadsföra produkter som skiljer sig från marknadsstandarden.

Process- och produktutveckling öppnar nya marknadssegment
Royal Greenlands kvalitetstorsk Nutaaq® som nu produceras för tredje säsongen i Maniitsoq har tagits emot väl på marknaden. Produktionsmetoden är unik för Royal Greenland och bygger på samma principer som vid laxodling. Sortimentet utökades 2016 med produkter utan skinn och pinnben för att möta kraven från flera olika marknader i Europa. Det har varit en viss efterfrågan från vissa delar av industrisegmentet på den specifika Nutaaq®-kvaliteten och med installationen av nya linjer och den kraftigt expanderade fryskapaciteten kan Royal Greenland nu tillgodose efterfrågan på Nutaaq®-torsk. Nutaaq®-torsken fick nyligen Seafood Star-priset i kategorin för bästa frysta produkt vid Fischwirtschaftsgipfel-mässan i Hamburg.

Närmast kunden

Närmast kunden – lagstiftning och kundkrav
Både leverantörer och kunder i detaljhandeln och inom foodservice kan skaffa sig marknadsfördelar genom att hålla sig à jour med nya produkter och regler. 

Rom i naturliga färger
I livsmedelsindustrin är det fortfarande viktigt att minska mängden tillsatser och öka användningen av naturliga ingredienser. Traditionellt färgas marinerade romprodukter med syntetiska azofärgämnen. Det är svårt att utveckla naturliga färgämnen som är stabila i vätskor, men genom att använda en kombination av färgämnen baserade på växtextrakt har det varit möjligt att utveckla en stabil naturlig svart färg för rom. 2016 lanserade Royal Greenland en azofri romprodukt för den brittiska marknaden.

Nyckelhålsmärkning
2016 skärptes kraven på nyckelhålsmärkta produkter i Norden. Som en konsekvens måste salthalten i bearbetade produkter, som räkor i saltlake och rom, minskas med 50 procent. Efter ett långt forskningsprojekt tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet har Royal Greenland nu minskat salthalten i kokta och skalade räkor, räkor i saltlake och räkor med skal, och har därigenom behållit nyckelhålsmärkningen. Det har också inneburit att produkternas smak och konsistens har förbättrats. I det här fallet kunde Royal Greenland tack vare forskning och utveckling uppfylla marknadens krav innan de uppkom.

Närmast konsumenten

Närmast konsumenten – flexibilitet på marknaden
Som marknadsledande inom kategorin fisk och skaldjur är det viktigt att vi håller oss uppdaterade om aktuella trender och konsumenternas önskemål.

Ekologiskt och glutenfritt
Efterfrågan på glutenfria produkter ökar på flera europeiska marknader. Efter att Royal Greenlands fabrik i Koszalin i Polen godkänts för glutenfri produktion har tre olika panerade fiskprodukter med glutenfri panering lanserats för den skandinaviska marknaden under året. Dessutom har tre typer av fiskprodukter med ekologisk panering släppts på marknaden och alla sex sorterna säljs både inom detaljhandeln och inom Food Service.

Nästa nyhet: Ökat fiske och större råvaruleveranser från Grönland
...