Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

En stille sæson for stenbiderrogn

13.07.2016

Fiskerisæsonen for den eftertragtede stenbiderrogn er kort og begrænset til nogle få måneder om året. I år har sæsonen været mærket af en kombination af dårlige vejrforhold og 47-dages reglen. Det har gjort fiskeriet mere besværligt, hvilket har betydet en stille sæson og mindre fangst end sidste år.

Mindre tilgang i forarbejdningsfaciliteter

Ud af den samlede kvote på 1500 tons er der i år landet 737 tons sammenlignet med 1000 tons sidste år. En vigtig faktor for den reducerede fangst kan findes i denne sæsons vejrforhold. Hårde vejrforhold har været kendetegnende for foråret og begyndelsen af sommeren i Grønland med hyppige storme, der har gjort sejlads i små joller svært eller umuligt.

Da småfiskeriet finder sted langs kysten, bruger de lokale fiskere joller til at vedligeholde og tømme deres garn. Det gør fiskeriet udsat for vejrforholdene, da en storm kan forhindre fiskerne i at komme frem til og tømme deres garn. Hver fisker har 10-15 gællegarn, som de kontrollerer, vedligeholder og tømmer dagligt.

Fiskere haler deres sættegarn ombord

De dårlige vejrforhold har medført generelt lavere tilgang i alle Royal Greenlands fabrikker, bortset fra bygderne Ikamiut og Ikerasaarsuk, der har oplevet en mindre stigning i år. Royal Greenlands fabrik i Qeqertarsuaq har modtaget 38 tons, hvilket er et fald på cirka 45 % sammenlignet med sidste år, hvor man nåede hele kvoten på 63 tons.

Forarbejdning af stenbiderrogn på vores fabrik i Nuuk

47 dages reglen

Sæsonen strækker sig fra slutningen af marts til begyndelsen af juli, men kvoten er opdelt mellem 6 landingsområder langs Grønlands vestkyst, der i par af to har kvoten i maks. 47 dage.

Sæsonen begynder, når stenbideren svømmer ind på lavt vand for at gyde, påvirket af forårets stigende vandtemperatur. Sæsonen starter i den sydligste del af Grønland, da vandet bliver varmere her først. Sæsonen bevæger sig derefter op langs vestkysten, hvor kvoten flytter til det næste område, indtil den når området i Diskobugten. I slutningen af juni er stenbideren færdig med at gyde, og den svømmer tilbage på dybere vand igen, og sæsonen stopper naturligt. 

Hvis fangstområdet lider på grund af dårlige vejrforhold, mens kvoten er tilgængelig, kan sæsonen for stenbiderfiskeri blive endnu kortere, da kombinationen af 47 dages reglen og dårlige vejrforhold giver et meget kort tidsvindue for fiskerne til at lande den vigtige fangst.

Et lille men vigtigt fiskeri

Selvom sæsonen for stenbiderfiskeri er meget kort, er den meget vigtig. I mindre bygder er stenbider en af de få arter, der kan landes på grund af de begrænsede krav til forarbejdningsudstyr. Derfor kan fiskere hente en stor del af deres årsindtægt i den korte og intense sæson for stenbiderrogn, og fiskeriet spiller derfor en vigtig rolle for opretholdelsen af mere isolerede bygder langs kysten. Nogle fiskere kan levere op til 10 tons rogn og dermed hente en stor del af deres årsindtægt i de få uger, kvoten er tilgængelige i deres fangstområde. 

Efter sæsonens afslutning skifter de fleste fiskere fokus til andre arter som torsk eller hellefisk, hvor det er muligt, og andre går på jagt eller tager arbejde i lokalsamfundet.

Enkel forarbejdning giver konkurrenceevne

Stenbiderrogn bliver forarbejdet straks efter landing. Forarbejdningen kræver ikke store frysefaciliteter, hvilket gør selv små bygder og fabrikker fuldt konkurrencedygtige i forhold til større og mere avancerede forarbejdningsfaciliteter.

Royal Greenlands tætte samarbejde med de lokale fiskere og egen produktion sikrer en stærk vertikal integration i produktionen og fuld sporbarhed.

Læs mere om Royal Greenlands stenbiderrogn her.

Næste nyhed: MSC-vurdering af udenskærs hellefiskfiskeri
...