Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Levende hummer: værdiskabelse gennem hele værdikæden

27.11.2019

Den officielle åbning af Royal Greenlands fabrik for levende hummere i New Habour på Newfoundland fandt sted den 18. september. Fabrikken er den første af sin slags på Newfoundland og gør det muligt for virksomheden at forsyne de globale markeder med Newfoundland-hummer hele året rundt.

Royal Greenlands nye hummerfabrik i New Harbour påbegyndte produktionen den 1. maj 2019 og er en del af en større strategi om at levere Newfoundland-hummer til kunder over hele verden. Åbningen af den nye produktionsenhed, kombineret med værdifuld læring fra den første hummersæson for Royal Greenland, skal sikre en konstant forsyning af kvalitetshummer året rundt med et langtidslager, som er designet til at kunne rumme 150.000 pund hummere i dvale.

Optimale lagringsbetingelser med den rette teknologi

Åbningen den 18. september var den ideelle lejlighed til at vise fabrikken frem til de tilstedeværende og introducere den nyeste teknologi til opbevaring af levende hummere. Fabrikken benytter de mest avancerede teknologier, som er designet til at optimere kvaliteten af de levende hummere, hvilket giver Royal Greenland en fordel i forhold til konkurrenterne.

Vores løsning er bygget til fremtiden

Simon Jarding, Royal Greenlands administrerende direktør for Quin-Sea Fisheries

"Vi har valgt et vandbehandlingssystem af høj kvalitet, som sikrer en højere grad af recirkulation, en stabil lav vandtemperatur, høj iltning og omhyggelig rensning af vandet for urenheder. Det skaber et fremragende miljø til opbevaring af levende hummere," fortalte Simon Jarding, Royal Greenlands administrerende direktør for Quin-Sea Fisheries, under åbningen. "Med vores fokus på den teknologiske løsning sikrer vi, at vi bliver en foretrukken kvalitetsleverandør, når vi sender den større hard shell-hummer fra Newfoundland ud på markedet. Vores løsning er bygget til fremtiden."

Vandbehandlingssystemet på New Harbour fabrikken

Apps gør det muligt at overvåge systemet døgnet rundt

Gæsterne introduceres til vandbehandlingssystemet af Chris Fong, fabrikkens Facitliy Manager

Minister for fiskeri og jordressourcer Gerry Byrne var også til stede ved åbningsceremonien.

"Quin-Sea Fisheries' tilgang sætter provinsen på landkortet for seafoodmarkedet. Det plejer ikke at være os, der sætter markedet eller prisen. Dette her gør det muligt for os at markedsføre produktet på tidspunkter, hvor det er mest økonomisk fordelagtigt – uden for den traditionelle hummersæson – og derved skabe et ægte Newfoundland-hummer brand," sagde minister Byrne.

Erfaringsbaseret læring og et ønske om vækst

Royal Greenland påbegyndte forarbejdning af hummere i 2018, og de vigtige erfaringer fra første sæson viste et behov for et mere kontrolleret flow og mere lagerplads. Dette ønske om vækst førte til købet af fabrikken i New Harbour. Ud over lagerfaciliteterne omfattede købet også en gammel krabbefabrik, som havde været ude af drift i tre år.

I den første hummersæson bestod nogle af udfordringerne i at sikre tilstrækkelig vandcirkulation, en stabil vandtemperatur og et iltindhold på over 95 %, hvilket kan være vanskeligt, når hummere opbevares i kasser direkte i havvand. Den gamle krabbefabrik i New Harbour var den ideelle scene for en opskalering af flowet af levende hummere, og opførelsen begyndte sidst i 2018. Fabrikken påbegyndte produktionen den 1. maj 2019, og det er planen, at kapaciteten af langtidslageret for hummere skal øges fra 150.000 til 400.000 pund inden for et år.

Royal Greenland byder de inviterede gæster velkommen til åbningen af New Harbour fabrikken

Heidi Woodman, Qaulity Assurance Manager hos Royal Greenland fortæller Minister Byrne om Newfoundland hummeren

Heidi Woodman, Qaulity Assurance Manager, ved recirkulationstankene

En del af New Harbour teamet samlet foran fabrikken

Faciliteten til langtidsopbevaring af hummere i dvale

"Selv om vi er glade for og fejrer, at første fase er gennemført med stor succes, er vi allerede i gang med forberedelserne til næste fase – udviklingen af vores fabrik for levende hummere i 2020. Vi har planer om at samarbejde med en nøje udvalgt skare af kunder, som er særligt interesserede i den større hard shell-hummer fra Newfoundland," afslutter Simon Jarding.

Fiskeri efter hard shell-hummer på Newfoundland

Newfoundland er kendt for sine hard shell-hummere, der gennemsnitligt er mere kødfulde end soft shell-hummere. Sæsonen går fra sidst i april til sidst i juni, hvorefter de fleste hummere bliver til soft shell-hummere og dermed mere udmagrede. Det resulterer i et mindre fast kød og i mindre kød generelt, mens hummeren danner sin nye skal.

Newfoundland hard shell hummere

Newfoundland hard shell hummere

Newfoundland hummeren er stor i størrelsen, har store kløer og er fuld af velsmagende hvid kød med en mild og delikat smag. 

Læs mere om vores hummere

Hummerfiskeriet er kendetegnet ved at være et meget skånsomt fiskeri, hvor hummerne fanges af fiskerne i tejner. Når hummernee landes, opbevarer Royal Greenland dem i kasser direkte i havvandet. Derfra transporteres hummerne med lastbil til New Harbour, hvor de sorteres i 100-pundskasser og anbringes i et kontrolleret miljø, hvor iltindholdet holdes konstant på 103 %.

Næste dag sorteres hummerne efter størrelse, der tages en blodproteinprøve (proteinet skal ideelt set være mellem 9 og 13 mg), og hver enkelt hummer vurderes med henblik på, hvad der videre skal ske. Der er tre muligheder: Mindre hummere sendes til Conche til kogning, nogle indfryses i Southern Harbour, og nogle egner sig til langtidslagring i New Harbour.   

Hummere, som godkendes til langtidslagring, anbringes i individuelle kasser for at mindske stød og slag og undgå, at de bliver skræmt af andre hummere. De opbevares ved en stabil temperatur på 1 grad med en kontinuerlig vandgennemstrømning og et iltniveau, der giver dem optimale betingelser for at gå i dvale. 

Fabrikken i New Harbour er godkendt af Air Transportation Canada for produkter, der egner sig til transport med passagerfly. Dette certifikat gør det nemt for Royal Greenland at levere levende hummer til kunder over hele verden på markedet for den eksklusive spise.

Se også

Næste nyhed: WASEABI optimerer udnyttelsen af havets ressourcer
...