Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Mød Royal Greenland

#5: Besøg i Narsaq

I Narsaq, som er en af Royal Greenlands sydligste lokationer i Grønland, findes en af vores mindste fabrikker med kun tre fastansatte året rundt, men med op til 30 i højsæsonen. På trods af sin ringe størrelse, er fabrikken i Narsaq et vigtig tandhjul i den samlede Royal Greenland forretning.

Fabrikken indhandler og indfryser nemlig både torsk, hellefisk, rødfisk, lodde og havkat året rundt og stenbiderrogn i sæsonen, og er et vigtigt sted for de lokale fiskere i det sydlige Grønland.

En varm velkomst i Narsaq

Ved ankomsten til Narsaq møder vi fabrikschef Niels Sakariassen og hans team. Niels har været ansat på fabrikken i 27 år, og var med, da reje- og torskefiskeriet var på sit højeste i Sydgrønland, og fabrikken havde 140 medarbejdere. Siden da er rejerne flyttet længere mod nord, som følge af de varmere havtemperaturer og således også produktionerne. Torsken har været væk i en periode, men vender i disse år mere og mere tilbage til de sydgrønlandske fjorde, og kvoterne for dette fiskeri forventes at stige i takt med, at der bliver flere fisk.

Investeringer giver nye muligheder

Hurtig indfrysning efter fangst er afgørende for, at bevare den høje kvalitet som en nyfanget fisk har. Derfor blev der i 2023 investeret i ny båndfryser og pakkerifaciliteter til fisk samt i nye faciliteter til rensning og saltning af stenbiderrogn. Investeringerne i nyt materiel har øget indfrysningskapaciteten markant, så fabrikkens kapacitet nu er tilpasset mængden af fisk i området og leverancerne fra de ca. 25 selvstændige fiskere i byen, så risikoen for at skulle lukke fabrikken i spidsbelastningsperioder minimeres kraftigt.

Desuden betyder investeringen, at indfrysningstiden for hver fisk er blevet væsentligt forkortet, hvilket i praksis betyder, at kvaliteten i den friske fisk bevares langt bedre. Derudover er fiskene nu løstfrosne (IQF) hvor de tidligere var frosset i blokke, hvilket gør dem langt nemmere for vores kunder at håndtere.

Ombygningen har også budt på en betydelig optimering af arbejdsmiljøet på fabrikken, så der ikke længere indgår tunge løft. I stedet lægges fisken på et transportbånd som transporterer den igennem båndfryseren og direkte ned i emballagen.

Klar til produktion - se fabrikken.

Fabrikken set udefra.

Indføring til båndfryser

De sidste forberedelser inden produktion.

Rengøring inden opstart

Alice Jensen er Key-user på fabrikkens kontor

”Vi er ikke så stor en arbejdsplads, som vi var engang, men med den nye fryser kan vi både servicere de lokale fiskere på en optimal måde og samtidig lave et godt kvalitetsprodukt til vores kunder” siger Niels Sakariassen "Fiskerne leverer hel, renset fisk til fabrikken hvor vi hurtigt håndterer fisken og lægger dem på båndfryseren, hvor de hurtigt indfryses, glaseres med rent vand og pakkes i scantainers".

Hos kunderne har nyheden om den nye indfrysningsmetode også bragt glæde, da anvendelsesmulighederne af den nye kvalitet er langt større og håndteringen nemmere. "Jeg synes at det er meget tilfredsstillende at kunne levere denne fine kvalitetsfisk til vores kunder" siger Niels Sakariassen.

Narsaq - en lille by i et mildt klima

Der bor ca. 1.300 personer i Narsaq, Royal Greenlands fabrik ligger midt i byen i samme bygning som det eneste slagteri i Grønland. På grund af det milde klima i det allersydligste Grønland, kan man her opdrætte får og rensdyr og dyrke sommerafgrøder som eksempelvis kartofler. Niels Sakariassen tager os med rundt i den hyggelige by, hvor drivhuse og køkkenhaver viser, at vi er langt fra permafrosten i nord. Nyd turen!

Ordet Narsaq betyder "Sletten"

Kartoflerne trives i den mineralrige jord

Høst af kartofler i efteråret

Forsøg med træplantning forløber godt

Der findes mange drivhuse i Narsaq hvor der dyrkes grøntsager i løbet af sommeren.

Faunaen i området omkring Narsaq er mangfoldig

Sommeren i Narsaq indbyder til udendørs aktiviteter

Om serien "Mød Royal Greenland"

Om serien "Mød Royal Greenland"

I denne artikelserie inviterer vi dig på en rundtur i Royal Greenlands organisation; fra de små fabrikker langs Vestgrønlands kyst til vores store havgående produktionstrawlere til vores salgskontorer rundt om i verden og mange flere. Velkommen til Mød Royal Greenland!

Læs den fjerde artikel, hvor vi besøger rejeproduktion i Ilulissat

Se også

Næste nyhed: #4: Welcome to Ilulissat
...