You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Show news archive Møt Royal Greenland

#5: På besøk i Narsaq

I Narsaq, en av Royal Greenlands sørligste lokasjoner på Grønland, ligger en av våre minste fabrikker med bare tre fast ansatte året rundt, men opptil 30 i høysesongen. Til tross for sin lille størrelse er fabrikken i Narsaq en viktig brikke i Royal Greenlands samlede forretning.

Fabrikken kjøper og fryser torsk, blåkveite, uer, lodde og steinbit hele året og rognkjeksrogn i sesongen, og er et viktig sted for lokale fiskere på Sør-Grønland.

En varm velkomst i Narsaq

Ved ankomst til Narsaq møter vi fabrikksjef Niels Sakariassen og teamet hans. Niels har jobbet på fabrikken i 27 år og var med da reke- og torskefisket var på topp på Sør-Grønland og fabrikken hadde 140 ansatte. Siden den gang har rekene flyttet lenger nord som følge av varmere havtemperaturer, og det samme har produksjonene. Torsken har vært borte en stund, men vender nå mer og mer tilbake til fjordene på Sør-Grønland, og kvotene for dette fisket forventes å øke i takt med at det fanges mer fisk.

Investeringer gir nye muligheter

Rask nedfrysing etter fangst er avgjørende for å opprettholde den høye kvaliteten på nyfanget fisk. Derfor ble det i 2023 investert i en ny båndfryser og pakkeanlegg for fisk, samt nye anlegg for rensing og salting av rognkjeksrogn. Investeringene i nytt utstyr har økt frysekapasiteten betraktelig, slik at fabrikkens kapasitet nå er tilpasset fiskemengden i området og leveransene fra de ca. 25 selvstendige fiskerne i byen, noe som minimerer risikoen for å måtte stenge fabrikken i perioder med stor pågang.

I tillegg betyr investeringen at nedfrysingen av hver enkelt fisk er blitt betydelig kortere, noe som i praksis betyr at kvaliteten på den ferske fisken bevares mye bedre. I tillegg er fisken nå løsfryst (IQF) der den tidligere ble fryst i blokker, noe som gjør den mye enklere å håndtere for kundene våre.

Ombyggingen har også ført til en betydelig optimalisering av arbeidsmiljøet på fabrikken ved at tunge løft er eliminert. I stedet plasseres fisken på et transportbånd som fører den gjennom båndfryseren og direkte inn i emballasjen.

Klar til produktion - se fabrikken.

Fabrikken sett utenfra.

Mater for båndfryser

De sidste forberedelser før produktionen.

Rengjøring før oppstart.

Alice Jensen jobber på fabrikkens kontor.

"Vi er ikke en like stor arbeidsplass som vi en gang var, men med den nye fryseren kan vi både betjene de lokale fiskerne på en optimal måte og samtidig lage et godt kvalitetsprodukt til kundene våre", sier Niels Sakariassen. "Fiskerne leverer hel, renset fisk til fabrikken, der vi raskt håndterer fisken og legger den på båndfryseren, hvor den raskt fryses, glaseres med rent vann og pakkes i scantainere".

Kundene har også tatt godt imot nyheten om den nye frysemetoden, ettersom anvendelsesmulighetene for den nye kvaliteten er langt større og håndteringen enklere. "Jeg synes det er svært tilfredsstillende å kunne levere fisk av så god kvalitet til kundene våre", sier Niels Sakariassen.

Narsaq - en liten by i et mildt klima

I Narsaq bor det ca. 1300 mennesker, og Royal Greenlands fabrikk ligger midt i byen i samme bygning som Grønlands eneste slakteri. På grunn av det milde klimaet på den sørligste delen av Grønland er det mulig å drive saue- og reindrift her, og man kan dyrke sommervekster som poteter. Niels Sakariassen tar oss med på en rundtur i den koselige byen, der drivhus og grønnsakshager viser at vi er langt fra permafrosten i nord. Kos deg med omvisningen!

Ordet Narsaq betyr "slette".

Poteter trives godt i mineralrik jord

Innhøsting av poteter om høsten

Forsøkene med treplanting går bra

Det er mange drivhus i Narsaq hvor det dyrkes grønnsaker om sommeren.

Faunaen i området rundt Narsaq er mangfoldig.

Sommeren i Narsaq innbyr til utendørsaktiviteter.

Om serien "Møt Royal Greenland"

Om serien "Møt Royal Greenland"

I denne artikkelserien inviterer vi deg med på en rundtur i Royal Greenlands organisasjon - fra de små fabrikkene langs kysten av Vest-Grønland til de store havgående produksjonstrålerne våre, til salgskontorene våre rundt om i verden og mye mer. Velkommen til Meet Royal Greenland!

Les den fjerde artikkelen, der vi besøker rekeproduksjonen i Ilulissat.

Se også

Next news: #4: Welcome to Ilulissat
...