Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Leverandørstyringssystem

Det etiske leverandørstyringssystem skal sikre at leverandørerne er bekendt med og overholder internationalt anerkendte menneske-og arbejdstagerrettigheder, tager initiativ til miljøbeskyttelse og implementerer mekanismer mod korruption i deres forretning.

Etisk risikovurdering

I Royal Greenland ser vi på tre offentligt tilgængelige og globalt anerkendte indeks, når de internationale leverandører risikovurderes:

  • Indeks for Miljøpræstation (EPI)
  • Indeks for Menneskelig Udvikling (HDI)
  • Indeks for graden af korruption (CPI)

Risikovurderingen udføres halvårligt og er udgangspunkt for evaluering og godkendelse af leverandørerne i det etiske leverandørstyringssystem.

Det etiske leverandørstyringssystem – Tre faser

I Royal Greenland risikovurderer vi leverandører i vores internationale værdikæde i forhold til leverandørens oprindelsesland.

Alle leverandører underskriver herefter Royal Greenlands Leverandør Code of Conduct for at bekræfte, at de opretholder grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder. De skriver også under på, at de ikke gør uoprettelig skade på miljøet og at de handler præventivt i forhold til f.eks. korruption og arbejdsulykker i deres forretning.  

Leverandører fra mellem- og højrisiko-lande bliver herudover bedt om at udfylde et detaljeret spørgeskema og uploade f.eks. arbejdsmiljø og antikorruptions politikker samt sociale auditrapporter, så vi kan se, hvordan leverandøren sikrer et positivt fodaftryk på deres omgivelser.

Dokumentation

I Royal Greenland bruges et tilpasset survey-program til at indsamle feedback fra vores leverandører. Leverandørbesvarelserne får automatisk en score i programmet baseret på svarene og de sociale auditrapporter og politikker kan downloades til intern gennemgang. Den endelige leverandørscore og leverandørgodkendelsen indtastes derefter i vores ERP-system, så det er synligt for alle ledere på tværs af organisationen præcist hvilke leverandører, der er CSR-godkendt.

Næste nyhed: Fiskekar - og kasser har stort genbrugspotentiale
...