Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Søsikkerhed ombord på trawlerne

Ombord på Royal Greenlands havgående trawlere trænes søsikkerheden mellem hvert besætningsskifte.

Når en besætning går ombord på et skib, er det vigtigt, at alle ombord kender deres ansvar, roller og pligter i forhold til besætningens og skibets sikkerhed. Derfor trænes søsikkerheden mellem hvert eneste besætningsskifte.

Under øvelserne trænes samtlige medarbejdere i forskellige sikkerhedsøvelser, blandt andet mand-over-bord, båd- og brandrulle. En båd-rulle-øvelse er en træning af evakuering i tilfælde af, at alarmen går f.eks. hvis skibet er alvorligt beskadiget. En brand-rulle-øvelse er træning i mandskabets placering og ansvar, hvis der skulle opstå en brand.

Inden hvert besætningsskifte og inden fartøjet sejler ud af havnen, fastlægges et sikkerhedsudvalg, som er gældende på turen.

Sikkerhedsudvalget har repræsenter fra alle arbejdsområder og består typisk af

  • Skipper som er formand for udvalget
  • Styrmand
  • Trawlbas
  • Fabrikschefer
  • Kok
  • Mester
  • Fiskere på dækket

Udvalget holder løbende møder og behandler skader og hændelser samt nærved ulykker på hvert togt og dokumenterer disse i rapporter, der danner udgangspunkt for tiltag til forbedringer af sikkerheden.

Mødereferater og rapporter fra sikkerhedsudvalget gennemgåes af Søfartsstyrelsen når de rutinemæssigt kommer ombord på kontrolbesøg.

Se også

Næste nyhed: Lederudviklingsforløb på hele kysten
...