Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Program og rammer

Bæredygtighed - det naturlige valg

Vores mission

Vi maksimerer på bæredygtig vis værdien af de nordatlantiske marine ressourcer til gavn for vores ejer og de lokale samfund, som vi opererer i

Bæredygtig forretningsdrift er en naturlig del af Royal Greenlands identitet, som vi har arbejdet med i struktureret form siden 2012.

Livet i havet skal sikres – for fremtidens skyld 

Vi ønsker at drive en virksomhed baseret på bæredygtigt fiskeri og fuld udnyttelse af ressourcen. Det giver et erhvervsgrundlag, hvor alle interessenter har et godt og sundt liv med mulighed for udvikling uden at skulle bekymre sig om risikoen for overfiskeri eller forurening af havene.

Vi har et ansvar for, at den ressource vi fisker bliver udnyttet optimalt og dermed skaber merværdi både til lokale samfund, det globale samfund og Royal Greenland. Dermed bliver den bæredygtige løsning også det naturlige valg.

Hør vores Senior Sustainability Advisor Lisbeth Due Schönemann-Paul fortælle om vores bæredygtighedsstrategi.

Tid:

En del fiskerier er efterhånden tredjeparts certificerede, selvom et fiskeri sagtens være bæredygtigt forvaltet og fisket selvom det ikke er certificeret. Fiskere og producenter indenfor et givet fiskeri vælger ofte at lade et fiskeri certificere såfremt markedet efterspørger det eller der er behov for bedre forvaltningsrammer, som en certificeringsordning kan bidrage til.

Mere end halvdelen af de råvarer, der tilgår Royal Greenlands fabrikker, er tredjeparts certificerede gennem MSC, den toneangivende certificeringsordning anerkendt blandt professionelle indkøbere. 

Vores medarbejdere har værdi og skaber værdi 

Vi ønsker at bibeholde en attraktiv arbejdsplads med maksimal fokus på trivsel og den gode arbejdsplads.

For at alle medarbejdere trives på arbejdspladsen, fokuserer vi på arbejdsmiljøet og miljøet i vores fabrikker og på kontorer. Vi bestræber os på at forstærke vores arbejdsmiljø- og miljøsystem gennem læring på tværs af organisationen og i henhold til internationale standarder.

Vi ønsker, at vores underleverandører efterlever anerkendte arbejds- og miljøstandarder og på baggrund af etiske risikovurderinger vil vi forbedre vores styringssystem.

Royal Greenland vil være de unges fremtidige og interessante valg af arbejdsplads. Vores bidrag til det grønlandske samfund skal ske gennem faglig uddannelse og træning af medarbejdere samt udvikling af personlige kompetencer. Vi fokuserer på det hele menneske gennem støtte til selvudvikling og mentorordninger til glæde for medarbejderne.

Den strategiske retning

Det marine fødevarevalg bør være et bæredygtigt valg, som sikrer at havets ressourcer forvaltes med respekt for og på basis af viden om fiskebestandenes biologiske forhold. Vi ønsker gennem fokus på en helhedsorienteret tilgang til værdikæden at skabe grundlaget for positive nye forretningsmuligheder samtidig med en reduktion af negative påvirkninger på omgivelserne.

Formålet med vores bæredygtighedsprogram er at skabe et grundlag for koncernens arbejde med bæredygtighed baseret på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og vores forretningsstrategi, The North Atlantic Champion version 3.0.

Vi sætter i bæredygtighedsprogrammet mål for 2022 og ambitioner op for 2030, som vi forventer vil have stor betydning for Royal Greenlands forretning og samfundet i de områder, hvor vi opererer.  

Se også

Læs mere om Styring og arbejdsform
...