Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

Rekruttering starter tidligt

I Royal Greenland er rekruttering også uddannelse, og vi starter allerede i folkeskolens yngste klasser med at fortælle, hvad der foregår på landets største arbejdsplads.

I Grønland er det ambitionen at få flere unge i uddannelse for derigennem at styrke landets og den enkelte medborgers velstand og beskæftigelse. Det gælder ikke mindst på de tekniske og maritime uddannelser. Royal Greenland har et program af kommunikation og aktiviteter der skal være med til at sikre, at unge motiveres til uddannelse og virksomheden har et stort ansvar for, at der inden for fiskeribranchen kommer flere lærlinge og elever, der gennemfører en uddannelse.

Ungaaq Abelsen arbejder til daglig som Uddannelseskonsulent i Royal Greenlands HR afdeling i Nuuk, og er en af de medarbejdere der udvikler og tilrettelægger kommunikation, aktiviteter og uddannelse målrettet nuværende og fremtidige elever og lærlinge.

”Royal Greenland er landets største arbejdsplads og vi har så mange spændende karrieremuligheder – det er vi blevet meget bedre til at fortælle om” siger Ungaq og tilføjer ”Vi starter med indsatser allerede med de mindste børn i folkeskolen, de synes at det er vildt spændende, at vores fisk her fra Grønland bliver spist af mennesker over hele verden. Når de bliver ældre, begynder de at interessere sig mere for uddannelses- og jobmuligheder, og så vil vi jo gerne have, at de ved, at Royal Greenland er en spændende virksomhed med mange forskelligartede muligheder”.

Programmet opdeles overordnet i tre faser:

Image

Inden ansættelse

Kommunikation og aktiviteter målrettes fra de yngste folkeskoleelever til gymnasie-, faguddannede- og universitetsstuderende som endnu ikke har overvejet ansættelse hos Royal Greenland. Her er der fokus på at udbrede viden om fiskerierhvervet og om uddannelses- og karrieremuligheder.

 • Uddannelseskaravanen med Center for National Vejledning i Grønland
  En karavane af virksomheder og uddannelsesinstitutioner der hvert år besøger de større uddannelsesbyer i Grønland med det formål at mødes og netværke med kommende studerende, elever eller medarbejdere.
 • Skolebesøg på folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og universiteter
  Individuelt tilrettelagte besøg med fokus på information om uddannelses- og jobmuligheder.

 • Praktikforløb og opgaveskrivning
  Vi støtter Grønlandske studerende under deres studier, uanset om de er tilknyttet elevforløb i virksomheden. Det kan være som virksomhedscase i en opgave eller et kortere eller længere praktikophold på fabrik, til søs, på kontor i Grønland eller på en af vores destinationer rundt omkring i verden.

 • Sommerjob
  Vi tilbyder sommerjob på stort set alle vores lokationer i Grønland, så man får mulighed for at prøve job og tilværelse af i en anden del af Grønland.

 • Karrieremesse i Danmark
  Vi deltager på karrieremesser i Danmark der henvender sig til grønlændere der ønsker at komme hjem eller danskere der ønsker at arbejde i Grønland i kortere eller længere tid.
Karrieremesse

"Vi rejser med vores lille stand rundt på uddannelseskaravane og til karrieremesser i Grønland og Danmark" fortæller Ungaaq "Det er altid spændende at møde de studerende og tale med dem om hvilke muligheder Royal Greenland kan tilbyde"

Under elevforløb

Royal Greenland Academy støtter eleverne igennem deres læretid med fokus på både faglig og personlig trivsel igennem en mentorordning, bootcamp med andre elever og tilknytning til ledere der har gennemgået praktikvejlederkursus.

"Vi forventer af vores elever at de udviser vilje og engagement" siger Ungaaq Abelsen "og når eleverne gør det, så gør vi os umage med at støtte op om hver enkelt, således at vi sikrer, at de får mest muligt ud af deres elevtid hos os".

Der er fokus på både faglig og social trivsel i uddannelsesforløbet.

 • Mentorordning
  Eleverne tilbydes en mentorordning, hvor de følges af en ansat i virksomheden der kan støtte dem igennem forløbet.

 • Kompetente praktikvejledere
  Der gennemføres uddannelsesforløb i praktikvejledning for ledere og medarbejdere, så de er trænet til at bistå eleverne bedst muligt.

 • Bootcamp med andre elever
  Bootcamp tilbydes alle vores 2. års elever og er en uges kursus i personlig udvikling, samarbejde og erfaringsudveksling med andre elever, der befinder sig på nogenlunde samme uddannelsestrin. Bootcamps afholdes i Kangerslussuaq i Grønland i foråret og evalueringerne viser, at eleverne føler sig bedre rustede til at færdiggøre sin uddannelse efter denne uge.
Elever på bootcamp

2. års elever fra både Trawler, Fabrik og Kontor mødes til bootcamp i Kangerlussuaq. Her arbejdes med personlig udvikling, teamwork og arbejdsglæde, ligesom der skabes relationer og venskaber på kryds og tværs.

Fastansættelse

Uddannelse og udvikling stopper ikke efter endt elevtid, men fortsætter igennem hele ansættelsen. Royal Greenland Academy tilbyder forskellige muligheder for individuelt tilrettelagt videreuddannelse og opkvalificering samt de såkaldte Sulisa+ kurser med fokus på arbejdskultur, arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Royal Greenland Academy tilbyder også en lang række lovpligtige kurser og seminarer, ligesom de udbyder uddannelse til de fiskere der leverer til fabrikkerne .

Læs mere om Royal Greenland Academy her

 

Se også

Næste nyhed: Udenlandske medarbejdere trives i Grønland
...