Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Top 3-finalist: The Green Transition Award

15.09.2023

Som anerkendelse af Royal Greenlands ambitiøse bæredygtighedsindsats og forretningsmæssige transformation er vi stolte over at være nomineret som en af tre udvalgte virksomheder.

Da Dansk Erhverv og EY i går uddelte The Green Transition Award, var Royal Greenland en af de tre finalister i fornemt selskab med to langt større internationale virksomheder, der har gjort en kæmpe indsats for at transformere og omlægge deres forretning i en mere bæredygtig retning; nemlig Mærsk og Arla.

"Vi er stolte over at blive anerkendt sammen med meget større virksomheder for vores vidtrækkende bæredygtighedsinitiativer. Vores bæredygtige omstilling er dybt rodfæstet i vores strategi, og vi foretager meget konkrete og målbare forbedringer," forklarer Lisbeth Due Schönemann-Paul, Senior Corporate Sustainability Advisor.

The Green Transition Award

The Green Transition Award

Prisen gives til en virksomhed, der bidrager væsentligt til den grønne omstilling ved at transformere og reorganisere sin forretning til mere bæredygtige løsninger, der viser markante resultater.

Grøn omstilling hos Royal Greenland

Royal Greenlands bæredygtighedsprogram er baseret på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvoraf fire er udvalgt som særlige fokusområder og tilpasset vores drift og de samfund, vi opererer i.

I forhold til Green Transition Award er det vores arbejde og indsats med bæredygtigt fiskeri samt vores engagement i uddannelse i Grønland og det sunde arbejdsliv, der har anerkendt os til at være blandt de nominerede til prisen.

"Mål 14: Bæredygtigt fiskeri" har siden 2011 været et centralt omdrejningspunkt for den omstilling, Royal Greenland har gennemgået i forhold til at dokumentere den bæredygtige forvaltning af vores fiskeri og implementere certificeringsprocesser i hele vores værdikæde.

Rejefiskeriet i Vestgrønland blev MSC-certificeret i 2013 som det første fiskeri i grønlandske farvande. Siden da er en lang række andre fiskerier blevet certificeret, så 63% af Royal Greenlands råvarer vil være tredjepartscertificerede i 2023.

Betydningen af bæredygtigt fiskeri i byer og bygder

Royal Greenland driver fabrikker og indhandlingsanlæg i 37 af Grønlands 65 registrerede byer og bygder. De lokale fiskeres indhandlingsmuligheder er afgørende for mange lokalsamfund og for familiernes levebrød rundt om i landet. Op mod 2.000 fiskere, hvoraf langt de fleste fisker fra små joller eller både, indhandler deres fangster til Royal Greenland.

For fiskerier med mange aktive fiskere og små fartøjer er vejen til certificering i nogle tilfælde relativt kompliceret, og det er nødvendigt at gennemføre Fisheries Improvement Projects (FIP), der forbedrer data, rapportering og forvaltning.

Royal Greenland spiller en aktiv rolle i disse projekter, og målet er, at mere end 75% af Royal Greenlands fiskeri er tredjepartscertificeret i 2030, et arbejde, der udføres i tæt samarbejde med landets mange fiskere og lokalsamfund.

For Royal Greenland er nomineringen til dette års Green Transition Award ikke kun en anerkendelse af det langsigtede arbejde med forvaltning og dokumentation, men også en bredere anerkendelse af den igangværende transformation af flåden og arbejdet med ansvarlige fodaftryk og produktgruppers CO2-fodaftryk.

Se også

Næste nyhed: Royal Greenlands indtjening påvirket af volatile markedsvilkår
...