Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Royal Greenland præsterer det bedste halvårsresultat nogensinde

10.08.2021

Ovenpå et meget udfordrende 2020, påvirket af Covid-19 pandemien, er Royal Greenland vendt stærkt tilbage. Halvårsresultatet for 2021 viser nemlig et overskud på 120 millioner kroner og er dermed bedste halvårsresultat nogensinde.

Kun én gang før har Royal Greenland præsteret et højere halvårsresultat. Det skete i rekordåret 2019, hvor halvårsresultatet var 228 mio. DKK, men indeholdt en fortjenesten på 141 mio. DKK på salg af to trawlere. I 2021 tilskrives fortjenesten på 120 mio. DKK en øget omsætning på 19 procent, som også overgår resultatet fra 2019. Det år giver bedre sammenligningsgrundlag, da året 2020 var stærkt påvirket at Covid-19-pandemien med nedlukninger til følge. Forventningerne til årets slutresultat forventes at nå et niveau på 150-200 mio. DKK. Der er dog usikkerhedsfaktorer.

Det ordinære halvårsresultat før salg af trawlere er forøget med 136 mio. DKK, og i forhold til ”normalåret” 2019 er resultatet forbedret med 33 mio. DKK.

Den positive udvikling drives af kernearterne snekrabber og koldtvandsrejer, samt den pelagiske aktivitet, som i år har vist stor fremgang. Desuden er virksomhedens omkostningsniveau nu tilpasset situationen under Covid-19.

Det er især aktiviteterne i Atlantisk Canada, som haft stor indflydelse på det positive resultat. En tidlig sæsonstart sammen med attraktive markedsforhold i Nordamerika og Japan, har trods højere råvarepriser betydet en forbedret indtjening på snekrabber. De bedre markedsforhold har også smittet af på krabbeaktiviteterne i Grønland.

I Kina har markeds- og logistikforholdene været hårdt ramt under pandemien. Det er gået ud over salget af skalrejer i første kvartal, som dog blev bedre i andet kvartal og er volumenmæssigt kommet på et mere normalt niveau. Salgspriserne på skalrejer er stigende. Det er lykkedes at øge salget i Rusland, hvilket har kompenseret for det lavere salg i Kina.

Hvad angår markedet for kogte&pillede rejer, har pandemien påvirket salget til især til foodservicesegmentet i Royal Greenlands største markeder, UK og Europa. Disse har været stærk præget af nedlukninger. Priserne på kogte&pillede rejer er dog i bedring såvel salgs- som prismæssigt.

Den nye pelagiske trawler ”Tasiilaq”, som blev anskaffet i november sidste år, har udnyttet den tildelte loddekvote effektivt. Også fiskeriet efter blåhvilling har været pænt. Udsigterne til loddekvoterne tegnes for gode de kommende år.

Hvad angår hellefisk og torsk, er salget det første halvår fortsat påvirket af svære markedsforhold som følge af pandemien. For begge kategorier gælder det, at salgspriserne ikke er reetableret på sædvanlige niveauer. Asien er det vigtigste marked for hellefisk, og her ses dog heldigvis en gradvis normalisering af markederne.

Til trods for at mange restriktioner gradvist lempes på de fleste af vores markeder, fylder Covid-19 fortsat meget. Målt i forhold til ”normalåret” 2019, er omsætningen renset for snekrabber faldet med 17 %.

Salget til foodservice ligger således på indeks 71 i forhold til 2019, medens detailsegmentet er på indeks 89. Den positive udvikling for industrisegmentet skyldes salg af snekrabber primært til Nordamerika.

Royal Greenlands nettoresultat i de første seks måneder beløber sig til 58 mio. DKK, mod (39) mio. DKK i samme periode sidste år. Arbejdskapitalen er, som følge af en stigende aktivitet og et lavere lager, reduceret med 131 mio. DKK. Den rentebærende gæld er steget med 169 mio. DKK i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Selskabets forventede udvikling

I takt med at vaccineprogrammerne udrulles og landene åbner op igen, forventes en fortsat normalisering af markederne, og dermed en positiv udvikling for salget af vores vildtfangede højkvalitetsprodukter.

Vores fokus er naturligvis at få reetableret salgs- og indtjeningsniveauerne for kerneaktiviteterne, men også at komme tilbage på strategisporet med ambition om værdimaksimering af de eksisterende ressourcer, og vækst i form af supplerende kerneaktiviteter.

Første halvår har givet et godt afsæt, men skyldes især en tidlig opstart af sæsonen for snekrabber i Atlantisk Canada. Vi forventer, at markedsforholdene i al væsentlighed normaliseres i løbet af tredje og fjerde kvartal, hvilket er vigtigt, da de indeholder den store salgssæson af koldtvandsrejer og hellefisk med indsalget til det kinesiske nytår, samt jul og nytår i den vestlige verden.

Det ordinære resultat før skat forventes ikke at være tilbage på 2019-niveau, men forventes væsentligt forbedret til et niveau på 150-200 mio. DKK.

Den generelle udvikling i verdensøkonomien, herunder de markedsmæssige konsekvenser af Covid-19 og Brexit, udgør dog fortsat meget væsentlige usikkerhedsfaktorer.

Likviditeten og det finansielle beredskab er fortsat stærkt.

Du kan læse hele halvårsmeddelelsen 2021 her

For further information, please contact CEO Mikael Thinghuus on mobile (+45) 50 89 30 00.

Se også

Næste nyhed: Royal Greenland and Espersen enter new cooperation agreement
...