Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Rekordresultat og fortsat vækst for de nordatlantiske aktiviteter

29.04.2020

Royal Greenland præsterer et rekordresultat før skat på 404 mio. DKK i 2019. Resultatet er godt hjulpet på vej med salget af de to trawlere Sisimiut og Qaqqatsiaq, som indbragte 141 mio. DKK men afspejler tillige et ordinær driftsresultat, som er det bedste i Royal Greenlands historie.

Royal Greenland har med strategien The North Atlantic Champion en ambition om at være verdens førende leverandør af vildtfanget nordatlantisk seafood med udgangspunkt i koldtvandsrejer, hellefisk og snekrabber. Strategien har nu for sjette år i træk vist sig at være bæredygtig.

Resultatudviklingen har dog været noget udfordret i andet halvår af udviklingen i salgspriserne på kogte & pillede rejer.

Image

Omsætningen er vokset med 3 procent, og kerneaktiviteterne fortsætter med at udvikle sig positivt og udgør i tråd med strategien, en fortsat større andel af Royal Greenlands omsætning. De udgør i dag 77 procent af omsætningen mod kun 41 procent for seks år siden. Supporting-aktiviteter er blandt andet pelagisk fiskeri og flad-fiskesortimentet, der understøtter kerneforretningen.

Udviklingen understreger styrken i Royal Greenlands produkt- og markedsportefølje samt selskabets unikke position med en høj grad af vertikal integration, hvor Royal Greenland hele tiden søger at være tættest på ressourcen, tættest på kunden og tættest på forbrugeren.

De strategiske initiativer virker, og i version 3 af The North Atlantic Champion er der for hver nordatlantisk
art defineret tiltag der kan forøge værdien af den ressource, Royal Greenland har adgang til.

Det er en del af Royal Greenlands DNA, at vi til stadighed afbalancerer kommerciel styrke med et meget
udstrakt samfundsmæssigt og socialt ansvar – ikke kun for det grønlandske samfund og for vores ejer,
det grønlandske Selvstyre, men også med dyb respekt for de mange andre lokalsamfund i verden, som vi
er en del af.

2019 var også året, hvor Royal Greenlands hidtil største investering i to nye trawlere til erstatning af trawlerne M/tr Sisimiut og M/tr Qaqqatsiaq blev afsluttet. Den første ny trawler, som ligeledes bærer navnet M/tr Sisimiut, blev leveret i juni 2019, mens M/tr Avataq blev overtaget i december måned.

En tredje trawler til udskiftning af rejetrawleren M/tr Nataarnaq er ved at blive bygget på samme værft som de to første og forventes leveret i 2021.

På fabrikssiden er den fortsatte opgradering af anlæggene specielt i Nordgrønland fastholdt for at styrke den indenskærs aktivitet.

I Newfoundland har Royal Greenland som et nyt strategisk initiativ etableret en fabrik til produktion af levende hummer.

A&L Seafoods i Nova Scotia har som et nyt selskab i koncernen udviklet sig meget positivt, og senest har Royal Greenland indgået et joint venture med et selskab i Chile med henblik på at styrke koncernens krabbeaktiviteter.

Den forretningsmæssige udvikling og en egenkapital på 1,7 mia. DKK svarende til en soliditet på 31 procent
underbygger Royal Greenlands strategiske fokus og finansielle styrke til at fortsætte arbejdet mod målet;
at være verdens førende leverandør af vildtfanget nordatlantisk seafood med udgangspunkt i koldtvandsrejer,
hellefisk og snekrabber.

Forventningerne til 2020 var grundlæggende en fortsat positiv udvikling for fiskeriet og salget af vores
produkter, men Covid-19 har betydet en væsentlig salgsmæssig global udfordring, og især for segmenterne
foodservice og industri.

Resultatet for 2020 forventes negativt påvirket i meget betydeligt omfang, idet dette dog ikke kan kvantificeres
på nuværende tidspunkt, da det påvirkes af mange faktorer, herunder ikke mindst Covid-19 epidemiens varighed, og er behæftet med ualmindelig stor usikkerhed.

Situationen følges nøje, og vi foretager alle nødvendige tiltag for at minimere påvirkningen, så Royal Greenland kan komme stærkt ud på den anden side af krisen.

Royal Greenland A/S holder generalforsamling onsdag den 13.maj 2020 i Hovedkontoret i Nuuk.

For nærmere information kontaktes CEO Mikael Thinghuus på mobilen + 45 50 89 30 00.

Download årsrapporten for 2019 her

Næste nyhed: Royal Greenland styrker ledelsen i chilensk selskab
...