Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

En milepæl i grønlandsk rejefiskeri

27.01.2022

Royal Greenland har i de senere år investeret massivt i opgradering af den havgående flåde til moderne og energieffektive trawlere. I midten af januar landede M/tr Avataq for første gang mere end 1.000 tons rejer efter ét fangsttogt.

Da Royal Greenland for år tilbage begyndte at skitsere planerne for en opgradering af den havgående flåde var der én ledestjerne, der blev nævnt igen og igen, nemlig at det en dag i fremtiden kunne blive muligt at lande 1.000 tons rejer på én tur i forhold til standarden på mellem 400 0g 600 tons rejer for de i forvejen store fabrikstrawlere.

Det var derfor med endda meget stor tilfredshed at skipper Tordar Dimon sammen med sin besætning tidligere på måneden kunne lægge til Atlantkajen i Nuuk med en færdig last på 1.003 tons rejer.

M/tr Avataq og besætningen blev budt velkommen med filmoptagelser; se den lægge til kaj her:

Avataq lander rekordstor fangst

I januar 2022 ramte M/tr Avataq en historisk milepæl og landede 1.003 tons rejer i Nuuk

Tid:

En moderne og energieffektiv flåde klar til fremtidens fiskeri

Når fangststørrelser, lastekapacitet og brændstof er nøglebegreber i planlægningen af investeringer i fartøjer, hænger det naturligvis sammen med at et moderne fiskeri skal leve op til fremtidens krav til energieffektivitet og bæredygtig drift. Royal Greenland har i de senere år foretaget et kvantespring i optimering af flåden. I september 2019 tog rederiet M/tr Sisimiut i brug; en topmoderne fisketrawler med mulighed for at udnytte råvarerne 100%. I januar 2020 indgik M/tr Avataq i flåden; en kombinationstrawler med triple trawl til effektivt fiskeri af rejer og fisk og i 2022 indgår den sidste af de store trawlere i flåden; rejetrawleren M/tr Nataarnaq, som erstatter den tidligere Nataarnaq og drives i fællesskab med selskabet Ice Trawl A/S.

Et gennemgående fællestræk for alle tre fartøjer er også at besætningerne ombord har bidraget til at designe fartøjerne som moderne og funktionelle arbejdspladser, der optimerer på arbejdsrutinerne, sparer tid og samtidig tilbyder høj komfort for alle medarbejdere ombord.  

Se også

Næste nyhed: Mikael Thinghuus forlader et Royal Greenland i topform
...