You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

COVID-19-rutiner og forholdsregler i den globale verdikjeden

Som en global organisasjon med en fiskeflåte på åtte store havgående fartøy, nesten 50 produksjonsanlegg på Grønland og i Canda og Tyskland samt salgsaktiviteter på alle kontinenter, har Royal Greenland-gruppen en lang verdikjede med 2200 ansatte som arbeider over hele verden for at våre kunder skal få sine leveranser også under den globale pandemikrisen.

Sentrale og lokale arbeidsgrupper for oversikt og daglig tilpasninger

En liten gruppe med nøkkelpersonell fra hver avdeling innenfor kvalitet, produksjonsutvikling, tråler og personale er i tett dialog med helsemyndigheter og myndigheter med ansvar for næringsmiddeltrygghet for å være på forkant med den nyste utviklingen og retningslinjer. Daglig rapportering til og samtaler med den øverste ledelsen danner grunnlaget for en omfattende koordinering på tvers av avdelinger og land.

I samtlige land og steder sikrer arbeidsgruppene samsvar med retningslinjene og tilpasser disse til den faktiske situasjonen og risikonivåer.

Fiskeflåten administreres som et mikrokosmos
Driften av Royal Greenlands flåte og kontinuerlige fiske er viktig for selskapet. Flåten har en bemanning på 360 personer som primært kommer fra Grønland, Danmark, Færøyene og Island. Normalt skiftes bemanning ut omtrent hver sjette uke i en velfungerende tidsplan. 

Da COVID-19 nådde den nordatlantiske halvkule i midten av mars og all internasjonal og innenriks flyging i området stanset, måtte vi også avbryte alle skift av bemanningen. Dermed måtte de ansatte forbli lenger om bord enn de normale seks ukene. 

Alle nye forholdsregler ble vurdert og tråleravdelingen klarte å skifte ut besetningen på 200 på én dag i slutten av april. Operasjonen var nøye planlagt med verdifull hjelp fra helsemyndighetene for pasientsikkerhet på Grønland og Færøyene og i Norge. Det ble innleid fly for skiftet av besetningen på sju fartøy i Sisimiut og Nuuk på Grønland og i Tromsø. Hele mannskapet om bord hadde overholdt karantineregelen på to uker og alle sju fartøy klarte å komme seg ut på fiske med et nytt og friskt mannskap.

Når fangsten kommer på land, vil det normalt være slik at de lokale arbeiderne på land kommer om bord på fartøyet og hjelper til med å få lasten på land. I dagens situasjon er dette ikke tilfellet. De lokale arbeiderne får ikke lov å gå inn i byssa, toaletter eller andre områder innendørs.

Betydelige tiltak for sikkerhet og hygiene i produksjonen
Royal Greenland driver produksjon og pakking av fem typer ferdigprodukter i Cuxhaven i Tyskland, 8 anlegg på den canadiske østkysten og 37 anlegg på Grønland. Retningslinjene i de enkelte landene baserer seg på nasjonale råd og sikkerhetstiltak. Hver fabrikk eller anlegg drifter i samsvar med risikonivå 1, 2, 3 eller 4, hvor 1 er normalproduksjon og 4 er sykdom blant de ansatte eller den nærmeste familie hos en av de ansatte.

Overordnede forholdsregler og sikkerhetstiltak er implementert:

 • Tydelige rutiner og strenge krav til håndhygiene med håndrensere tilgjengelig ved alle innganger
 • Ofte rengjøring både innenfor produksjon og på sosiale områder (telefoner, dørhåndtak, kaffemaskiner, omkledningsrom osv.)
 • Holde god avstand på arbeidsplassen og på fellesområder, noe som fører til at arbeidstiden forskyves og at kun små dedikerte grupper kan oppholde seg på fellesområdene på samme tid.
 • Ha INGEN fysisk kontakt med hverandre – ingen håndtrykk
 • Opplæring av alle ansatte
 • Opplæring av eksterne serviceleverandører, f.eks. rengjøringspersonale
 • Hva nøkkelmedarbeidere gjør når det ikke er mulig å arbeide sammen fysisk
 • I den grad det er mulig, vil ansatte i administrasjonen i produksjonsavdelinger arbeide hjemmefra.
 • Ingen besøkende, alle revisjoner er utsatt, per i dag til etter 1. september.
 • Plakater med relevant informasjon er synlige overalt, og ansatte med selv de minste symptomer på sykdom forblir hjemme

Administrative kontoransatte møtes online
Lokalkontorene i alle land overholder strengt de nasjonale retningslinjene som er gitt av myndighetene, og de fleste kontorene har vært mer eller mindre stengt for fysisk oppmøte. Møter har i stor grad foregått på Internett. Etter hvert som de nasjonale retningslinjene i forskjellige deler av verden begynner å løsne på restriksjonene, vil dette også skje hos Royal Greenland.  Alle retningslinjer for produksjon gjelder også for kontorene i den grad det er relevant. Avhengig av kontorenes størrelse – fra hovedkontoret i Nuuk på Grønland til mindre salgsavdelinger med få ansatte, vil enkelte hovedprinsipper gjelde, men de kan selvfølgelig variere fra land til land avhengig av de lokale retningslinjene:

 • Uke for uke-planer for økt oppmøte på kontorene
 • Som et startpunkt er det ikke tillatt å ha besøkende
 • Avstanden mellom personer må overholdes både når man står og sitter ved skrivebordene, i møterom, på kantiner osv.
 • Hvis lunsj og forfriskninger serveres i løpet av dagen, anbefales enkeltporsjoner.
 • Alle kontordører og dører i delte områder forblir åpne i den grad dette er mulig.

Som i mange andre selskaper, vil COVID-19-pandemien fremover føre til en grundig revisjon av vaner og samhandling mellom ansatte. Antallet møter på nettet og bruk av hjemmekontorer har økt kraftig de siste månedene og vil bli en mer naturlig del av daglige arbeidsrutiner i fremtiden.

Forretninger uten håndtrykk – online med kundene
Etter hvert som COVID-19 fører til avlysninger eller forsinkelser for mange messer og bedriftssamlinger, foregår det meste av kontakten med møter på Internett eller i telefonen. For butikker og online salgskanaler kan din lokale Royal Greenland-kontakt gi deg en omfattende oversikt over produktalternativer innenfor våre viktigste produktkategorier.

Alle selgerne til Royal Greenland finner du her:

Kundene kan holde seg informert om produktmuligheter via Royal Greenlands online plattformer. Her er to omfattende produktkataloger tilgjengelig:

Katalog over industriprodukter

Katalog over industriprodukter

Vår katalog over industriprodukter gir en meget fleksibel oversikt over industriproduktene våre og gjør det mulig for bruker å se de forskjellige artene og spesifikasjonene, og å gjennomføre spesifikke søk om f.eks. MSC-produkter på tvers av kategorier.

Katalog over industriprodukter

Katalogen for cateringprodukter

Katalogen for cateringprodukter

Katalogen for cateringprodukter inneholder mer enn 300 cateringvarer som er tilgjengelig på mange forskjellige språk og formater.

Katalogen for cateringprodukter
...