You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Adresser

Fartøy

Royal Greenland's fleet fish both inshore and offshore in the North Atlantic Sea

Få en oversikt over Royal Greenlands fiskefartøyer og les om produksjonskapasitet og bemanning for både vårt kystfiske og trålere.

Offshoreflåten

Sisimiut
2019

Skipper: Ivan Olsen/Pauli Olsen
Lengde/bredde: 82,65 x 17 m
Produksjonskapasitet: 30-50 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-8.000 tonn/år
Lastekapasitet: 7-900 tonn
Bemanning: 42 menn
Trålertype: Havgående fisketråler
Eierskap: RG 100 %

Avataq
2019

Skipper: Meinhardt Johannesen/Tordar Dimon
Lengde/bredde: 83 x 18 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-10.000 tonn/år
Lastekapasitet: 6-800 tonn
Bemanning: 30 menn
Trålertype: Havgående fiske/reketråler
Eierskap: RG 100%

Nataarnaq
2021

Skipper: Martin Jacobsen / Davur Mohr
Lengde/bredde: 67,5 x 14,5 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-10.000 tonn/år
Lastekapasitet: 600 tonn
Bemanning: 22-24 menn
Trålertype: Havgående reketråler
Eierskap: RG 50 %

Akamalik
2001

Skipper: Linjohn Christiansen/Torbjørn Joensen
Lengde/bredde: 75,8 x 14,5 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-10.000 tonn/år
Lastekapasitet: 450-750 tonn
Bemanning: 22-26 menn
Trålertype: Havgående reketråler
Eierskap: RG 100 %

Kaassassuk
2001

Skipper: Michael Dahl-Nielsen/Niclas Petersen
Lengde/bredde: 67,5 x 14,5 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-10.000 tonn/år
Lastekapasitet: 600 tonn
Bemanning: 22-24 menn
Trålertype: Havgående reketråler
Eierskap: RG 100%

Tuugaalik
2002

Skipper: Regin Henriksen/Pauli Justinussen
Lengde/bredde: 66,4 x 14,6 m
Produksjonskapasitet: 80 tonn/dag
Fangstkapasitet: 6-7.000 tonn/år
Lastekapasitet: 800 tonn
Bemanning: 25 menn
Trålertype: Havgående tråler for blåkveite og makrell
Eierskap: RG 25 %

Masilik
2001

Skipper: Siggert á Toftini / Gunnar Olsen
Lengde/bredde: 52 x 12 m
Produksjonskapasitet: 20 tonn/dag
Fangstkapasitet: 3-5.000 tonn/år
Lastekapasitet: 350 tonn
Bemanning: 18 menn
Trålertype: Linebåt
Eierskap: RG 100 %

Tasiilaq
2003

Skipper: Jónfridur Poulsen
Lengde/bredde: 84 x 14.6 m
Produksjonskapasitet: 240 tonn/dag
Fangstkapasitet: 20-25.000 tonn/år
Lastekapasitet: 1.400 tonn
Bemanning: 25 menn
Trålertype: Pelagisk tråling
Eierskap: RG 66%

Tuneq
1988

Skipper: Jonhard Haraldsen/ Jakup Lisberg
Lengde/bredde: 70 x 12,5 m
Produksjonskapasitet: 60 tonn/dag
Fangstkapasitet: 10-15.000 tonn/år
Lastekapasitet: 500 tonn (Brønnbåt 200 tonn)
Bemanning: 10-12 menn
Trålertype: Pelagisk tråling
Eierskap: RG 66 %

Kystflåten

Lomur
1988

Skipper: Jakup Eli Bech/Mikael Brandt
Lengde/bredde: 43,2 x 9,6 m
Produksjonskapasitet: 60 tonn/dag
Fangstkapasitet: 6.000 tonn/år
Lastekapasitet: 130 tonn
Bemanning: 11 menn
Trålertype: Kystfiske etter reker
Eierskap: RG 75 %

Read more about Produksjonsanlegg
...